Home Deyişler Seyrani Be hey talib, can gözünü uyandır,
Seyrani - 25. Oktober 2020

Be hey talib, can gözünü uyandır,

Be hey talib, can gözünü uyandır,
Bu meydana sâhib meydan ol da gel
Pirler şerbetine canını kandır
İbtida özünden mestân ol da gel.

Yollar içre budur Hakk’ın has yolu
El tutanlar olur şah mümin kulu
Mürşidim Muhammed, rehberim Veli,
İkrarımda ahd ü peymân ol da gel

Teslim ol erlere sil süpür kalbi
Yetişir imdâda hak Hızır Nebi
Pir Halil evlâdı İsmail gibi
Doğranıp tuzlanıp kurban ol da gel

Kendini kendine cehd et de buldur
Muhabbet ehli olayım beni güldür
Evvelâ ey talib, nefsini öldür
Benliğini yabana at can ol da gel

Böyle bulmuş tadını her helvacılar
On iki İmamdan okur maniler
Felekler semahın döner bacılar
Nefsin başını biç, üryan ol da gel

Bu meydanda farzdır dolu içilir
Allah birdir ikilikten geçilir
Budur farz-ı ayn nefsin başı biçilir
Çık küfürden ehli iman ol da gel

Başta duran çeker gülbangı yâre
Sererler sofrayı açarlar dare
Lokmalar hâk olup çekerler çare
On ikidir erkân Selman ol da gel

Nazar eyle meydandaki çerağa
Niyaz eyle mürşid olan ocağa
Bir bacıyla bir er kalka ayağa
Sormak içre bir er arslan ol da gel

Muhabbete kandır yavrularını
Pirimdir gözeten kuzularımı
Pervane ver gözet sürülerimi
Koyunlara sadık çoban ol da gel

Bend eyle ayırma özünü Ali’den
Mümin olan murad alır uludan
Balım Sultan Hacı Bektaş Veli’den
Mustafa, Murtaza, İmran ol da gel

Hatice, Fatıma yâre kızımız
Hasan Hulk-ı Rıza din settarımız
Hüseyin mevali can ü yârımız
Zeynel Abidin’e hayrân ol da gel

Muhammed Bakırdan gel tut katarı
Caferi Sadıka eyle ikrarı
Musa-yı Kâzım’dan gel bul israrı
İmamı Rıza’ya candan ol da gel

Taki, Naki haktır anla serveri
Hasanü’l-Askeri dinin mimberi
Muhammed Mehdi’dir mümin rehberi
Tam cem bunda işler devran ol da gel

Üçler yedilerden sâki görünsün
Kırklardan bâdeyi bâki görünsün
Vücudun şehrinde Hak’ka görünsün
Seyrani bu şehre seyran ol da gel

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Check Also

ALİ’ YE BAĞLI

Bizim erkanımız, bizim yolumuzAllah bir Muhammet, Ali’ye bağlıSer çeşmeden sunulmuştur dol…