Home Köşelerden ÖRGÜTLERE KİMLER KATILIYOR?
Köşelerden - 27. September 2020

ÖRGÜTLERE KİMLER KATILIYOR?

1990’lı yıllardan beri örgütlere katılan Dersim ve Alevi kökenli gençler arasında bir araștırma yapıyorum. Sosyolojik olarak çok farklı sonuçlara ulaștım. Bu araștırmalarımı bir kitapla milletle paylașmak istiyordum. Ama bugün bu yaptığım araștırmalarda çok kısa bir detay vereyim.

Özellikle Pkk örgütüne katılan genelde Dersim, özelde tüm Alevi gençleri için șu sonuçlara vardım:

Pkk’ye katılan Alevi gençlerin % 98’i Aleviliği Zerdüștlük olarak görüyorlar; Ve bütün Aleviler’in Kürt kökenli olduklarını, șu anda Kürt olmayanların ise asimile oldukları inancı var!

Sol örgütlere katılan Alevi gençlerin % 97-98’i ise Aleviliği İslamiyet’ten farklı, devrimci değerleri olan, haksızlığa karșı direnmenin adı olarak görüyorlar. Alevi mitolojisinde olan Ali, Hüseyin gibi isimleri kullanıyorlarlar, ama onların sahip olduğu inancı kabul etmiyorlar.

Geleneksel Aleviliği bilen ve inanan, Aleviliği Sunni İslâm anlayıșından farklı gören, Aleviliği Hak-Muhammed-Ali yolu görüp, Sunniliği Emevi İslâm inancı olarak kabul eden, 4 Kapı, 40 Makam’a inanan, Mürșid-Rehber-Pir ve Talip ilișkisine inanan, bir Müsahibi olan, kısaca babalarımızın ve atalarımızın yașadığı bir Alevilik inancına sahip çocukların örgütlere katılma oranı % (1)’leri bile bulmuyor.

Yani kısaca Pkk’ye ve sol örgütlere katılan Alevi gençleri, örgütlere katılmadan önce babalarının ve atalarının yașadığı Aleviliğe düșman edilmiș; düșman edildikten sonra da kendi ideojileri șırınga edilmiștir. Kendim de uzun yıllar Marksist geçinen örgütlerin içerisinde kaldığım için bunu daha iyi gözlemleyebildim.

Aleviler, „ya bu solcular ve Kürtçüler bizim inancımızdan ne istiyor, niye bu kadar bizimle uğrașıyorlar“ diye hep sorarlar. İște yukarda rakamlarını verdiğim gibi, sizin çocuklarınızı canlı bomba yapmak, ve onları dağlara götürebilmek için önce sizin inancınızdan bașlıyorlar. Gençlere önce kulağına hoș gelen bir Alevilik tanımı yapıyorlar. Çocuğu o tanımını yaptıkları Aleviliğin koyu bir savunucusu yapıyorlar. Sonra ise aile ve çocuk arasında, çocukla çevre arasında bir kopma olușturuyorlar. Bir süre sonra çocuk kendini Dersim dağlarında buluyor.

Șimdi neden inancınızla uğraștıklarını anladınız mı? Hatırlayın! 1960-70’li yıllarda din’e tümden karșıydılar. Dedelere inanç önderlerine saldırıyorlardı. Aleviliğe gerici diyorlardı, fakat bu politika tarzı tutmadı, gençleri çekemediler, kandırıp dağlara götüremediler. Daha sonra Aleviliğe sarıldılar; ama bu sefer Aleviliğin ismine sahip çıkarak; hatta kıralcıdan daha kralcı geçinerek sarıldılar. Ama bu sefer, „Alevilik bu değil, doğrusu budur“ diyerek propaganda yapmaya bașladılar. Öyle ya, Aleviliğe inanan, Yunus’u, Mevlana’yı okumuș, „incinsen de incitme“ diyen, insan öldürmeyi yasaklayan bir inanca inanan bir çocuğun eline silah nasıl verip, polis,asker öldürteceksin? „Alevilik gericiliktir“ dediler kimseyi örgütleyemediler. O zaman ne yapmak lazım, „Alevilik devrimciliktir, Alevilik haksızlığa bașkaldırıdır, biz İmam Hüseyin’ce direniyoruz“ deyip gençlere yeni bir Alevilik empoze etmenin en doğru ve mantıklı yol olduğunun farkına vardılar. Dikkat ederseniz bazı örgüt militanlarına Hz. Ali’nin kılıcı verilerek dağlarda fotolar bile çektirdiler…

Yani kısaca, önce inançları hepten yok saydılar, dalga geçtiler, bu şekilde gençleri örgütleyemediler. İnancı olduğu gibi gençlere anlatsalar, ya da bir genç kendi inancını doğru ögrenirse, zaten silahlı bir örgüte katılmaz. Çünkü Alevilik insan öldürmeyi yasaklamıș bir inançtır. Geleneksel Aleviliğe inanan biri, bir insanı bile kıramaz; bırakın adam öldürmeyi.O’zaman ne yapmak gerekiyor, o isimle yeni bir Alevilik yaratmak en mantıklı olanıydı. Pkk ve sol örgütler de yeni, farklı bir Alevilik icat ettiler.

Sözün kısası bu örgütlerin Alevi inancı ile bu kadar ilgilenmelerinin, Aleviliği farklı anlatmalarının temelinde siyasî ve sinsi plânları vardı. Buğün kısmen bunu bașarmıșlar. Belli cemevleri kendi denetimlerinde. Gerci Muharrem gelince dikkat çekmemek için Muharrem sohbetleri yapıyorlar, Așura çorbası yapıyorlar, ama o sadece göz boyatma. Yoksa millet derneklere gitmiyor, bu sefer kirayı ödeyemiyorlar. Yani ișin özü, bu sahtekarlar çok plânlı ve projeli çalıșıyor.

Murat Ugan.
25.09.2018

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Check Also

ALİ’ YE BAĞLI

Bizim erkanımız, bizim yolumuzAllah bir Muhammet, Ali’ye bağlıSer çeşmeden sunulmuştur dol…