Home Alevilik Önemli Kişiler Hacı Bektaş Veli HACI BEKTAŞ VELİ’DEN SÖZLER
Hacı Bektaş Veli - Önemli Kişiler - 16. September 2020

HACI BEKTAŞ VELİ’DEN SÖZLER

• Ara, bul.
• Kadınları okutunuz.
• En yüce servet ilimdir.
• Doğruluk dost kapısıdır.
• Göze nur gönülden gelir.
• Abdal, Hakk’a hayran olandır.
• Hak güneşten daha zahirdir.
• Murada ermek, sabır iledir.
• Araştırma açık bir sınavdır.
• En büyük keramet çalışmaktır.
• İyiyi ve kötüyü seçen akıldır.
• Çalışan insan kötülük düşünmez.
• Her ne arar isen, kendinde ara.
• Eline, diline, beline sahip ol.
• Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.
• Gel ha gel, insan ol da öyle gel.
• Okunacak en büyük kitap, insandır.
• Adalet her işte, Hakk’ı bilmektir.
• Dil mızraktan, daha derin yaralar.
• İlim beşikte başlar, mezarda biter.
• İnsanın kemali, ahlâk güzelliğidir.
• Marifet ehlinin ilk makamı, edeptir.
• Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
• Kendine ağır geleni, başkasına yapma.

-Okunacak en büyük kitap insandır
– Eline, diline, beline, işine, eşine, aşına sahip ol.
– Yetmiş iki milletin hepsine aynı nazarla bak.
-Asalet, duruluk ve doğruluktur.
-Hak güneşten daha zahirdir.
– Asıl körlük, nankörlükdür.
– Gözlüye gizli yok.
– En büyük keramet, çalışmaktır.
– İmanın kemâli, ahlâk güzelliğidir.
-Mürşit, alıcılık değil, vericiliktir.
-Âlem Âdem, Âdem de Âlem içindedir.
– İnsanın cemali sözünün güzelliğidir.
-Gözü ileride, gönlü geride olan kimse, yola gidemez.
-Zahiri hüsn-i ebed (huy güzelliği), batıni hüsn-i ebedin (iç güzelliği) ünvanıdır.
-Fikirsiz âlim Nuh’suz gemidir, zikirsiz derviş nursuz kandildir.
-Fakir o kimsedir ki, onun Allah’tan başka kimseye ihtiyacı olmaz.
-Kibir, bele bağlanmış taşa benzer, onunla ne gidebilir, ne de havada uçabilirsin.
-Sevgi seven kişiyi niteliklerinden geçirmek ve sevgiliyi kişiliğiyle kanıtlamaktır.
-İlim hakikata giden yolları aydınlatan ışıktır.
– Arif odur ki, dünyadan ve onda olan nesnelerden haberi olmaya.
-Göze nur gönülden gelir.
-Nefsine ağır geleni kimseye tatbik etme.
-Arifler hem arıdır, hem arıtıcı.
– Kendini temizleyemeyen başkasını temizleyemez.
-Bambaşka bir halde yaşayan, ama o halinde Allah’ı arayan kimsenin tutumu, Kur’an okuyan fakat gönlü Allah’da olmayan kimseden hayırlıdır.
– İslâmın temeli ahlâk, ahlâkın özü bilgi, bilginin özü akıldır.
-Yolumuz, ilim irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.
(R. Yörükoğlu, Okunacak En Büyük Kitap İnsandır. s: 206-207)
— III —
— Dört türlü cömertlik vardır. Mal cömertliği Bay’lara (zenginlere),ten cömertliği: Gâzî’lere, gönül cömertliği: Ârif’lere, can cömertliği: Âşık’lara mahsustur.İnsana candan aziz bir şey olma dığı gibi Cenâb-ı Hakk’a da kul’dan yakın hiç bir şey yoktur.
— Yakyn, Allah’ta yok olmak ve Allah’la bakaa bulmak hâlidir.
— İbadetin yeri başka, iş’in yeri başkadır.
— Gerçek bir dervîş hiç kimsenin verdiği üzüntüden sıkılmaz ve kırılmaz.
-Cüvânmerd oldur ki kırılmağa değer kimseyi bile kırmaz.
— Fakırlık, her yoklukta sâkin olmak ve her varlıkta elde olanı dağıtmaktır. Yani yokluk ile arası iyi olmak, onunla uyuşmak ve varlıktan kurtulmaktır. Her çeşit yoksulluktan korkan ara bozucu dur. Gerçek Fakıyr’in Hakktan gayrıya ihtiyâcı yoktur.
—Mürüvvet, dost kardeşlerinin kusurlarını görmemezlikten, bilmemezlikten gelmektir.
Onların zilletlerinden gaflettir.
— Kendisinden seyahat izni isteyen bir dervîşe:-Niçin seyahat ediyorsun? demiş. O da :
-Akmayan su bozulur diye , demiş. Hazret-i Pir‘in cevabı şu:
— Neden deniz olmuyorsun ki hem akmaz hem de bozulmazdın?
— İki nesne en büyüktür: İlim (bilgi) ve Hilim (yumuşaklık). Bilgi ile doğruya
(Çalab’a) yol görünür, yumuşaklık ile insanlara katlanılır.
– Ölmeden ölünüz.
(Bedri Noyan Dedebaba, Bektaşilik Nedir? s: 32 )

— IV—
— Bizim meclisimizin tarafı yoktur.
— Bizim semahımız ilahi bir aşktır.
— Dinine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.
—Ara bul. Her ne ararsan kendinde bul. Kendisini tanımayan Yaradan’ı da bilmez.
— Ellerin Kâbe’si var, benim Kâbem insandır.
— Kadınları okutunuz. Kadınları okumayan milletler yükselemez.
— Cennet için ibâdet geçersizdir (Tanrı için olmalı).
—İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
— Doğruluk dost kapısıdır.
— İncinsen de incitme
— Elini tek, Dilini pek, Belini berk tut.
— Gazabını yutucu, Sır saklayıcı, Ayıp örtücü ol.
— Alın açıklığı, Sofra açıklığı, Gönül açıklığı….
— Aşına, Eşine, İşine sahip ol.
— Marifet ehlinin ilk makamı edeptir.
(Duran Ali Gülçiçek, Alevi Bektaşi Yolu, s: 125 )
— IV —
— İnsanlar beş kısım üzeredir:Kerimler, sahiler, bahiller, şahiler, leimler.
— Kerim: Yemez, verir.
— Bahil: Yer, vermez.
— Şak : Yemez ve vermez.
— Leim: Yemez ve vermez, hem de verene engel olur.
— Şahi: Yer ve verir.

(Hacı BektaşVeli Vasiyetnâmesi s: 95)

Aşk ile

Mehmet Özgür Ersan
Abdal Yesari

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Check Also

ALİ’ YE BAĞLI

Bizim erkanımız, bizim yolumuzAllah bir Muhammet, Ali’ye bağlıSer çeşmeden sunulmuştur dol…