Home Alevilik Cem Cem, alevilerin toplumla yaptığı ibadettir.
Cem - 24. Oktober 2020

Cem, alevilerin toplumla yaptığı ibadettir.

Aslında herkesin toplum önünde sorgulanması, varsa bir yanlışlık bunun toplum önünde çözümlenmesidir. Gülbanklarda hizmetlerin sırasında bazı farklılıklar içersede özünde her yerde aynı erkan yürütülür.

Değerli canlar
Elimizi yüreğimizin üstüne koyacak, duyduğumuz sözleri kendi akıl süzgecinden geçirip mantık terazisinde tartarak kabul veya red ettiğimiz vicdan mahkemesinde bir Cem olacağız. Cem olmaya 3 nesne lazım. Mekan, zaman, irfan. Mekan burası, zaman bu zaman, irfan da siz Cem erenlerinden olsun. Muhammed-Ali, Hüseyn-i Kerbela ve Hünkar Hacı Bektaş’nın Mürşid-Pir divanı olan bu ulu ve yüce makamda, Seyid-i Saadet Evlad-ı Resul’un yol süreği olan bu makamda, Hak aşkına hizmet etmek maksadıyla aranızdayım.
Bu inanç rızalık inancıdır. Rızalık almadan hiç bir can bir görevi üstlenemez. Bu akşam burada dede postuna oturarak dedelik görevini yapmaya talibim.
Bu Cem Erkânını yürütmek üzere, Hak-Muhammed-Ali aşkına görev yapmama, razı mısınız? Siz Cem erenlerinin iznini ve eyvallahını diliyorum.

Eyvallah

Rehber
„Bismişah, Allah Allah. Hizmetin mübarek olsun. Yardımcın Hakk-Muhammed-Ali olsun. Bu pir postunda Hakk-Muhammed-Ali seni doğruluktan ayırmasın. Adaletin Hz. Ali’nin adaleti olsun. Haksız görüp gözetmiyesin. Doğrudan yana olasın. Zengini, fakiri ayırtmıyasın. Bu evreni var eden yüce Allah seni saşırıp düşürmesin. Doğru oturup, doğru karar veresin. Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Oniki İmamların, 14 Masum-u Pakların, Onyedi Kemerbestlerin ve kırkların katarına, didarına nail olasın. Üzerine aldığın hizmetinde şefaat bulasın. Dil bizden himmet Hünkâr Bektaş Veli’den ola. Gerçeğe Hüüü, mümine ya Ali.“

Dede cem erenlerinden razılık alır ve rehberin söylediklerini kismen tekrarlar
“Cem Erenleri, Canlar!

Eyvallah kapısı ikrar iman, dilinizle söylediğinizi kalbinizle tastik edin. Verdiğiniz ikrar Hz Hüseyin’le birlikte sonuna kadar gidenler gibi olsun, söz verip dönenler gibi olmasın, Aslı olan niyettir diyelim, kusurumuz eksiğimiz sizler tarafından hoş görülsün. Kul kusur işler sultan bağışlar, kul kusur işlemezse sultan neyi bağışlar diyerek bu hizmeti yapmak istiyorum. Her inancın kendine göre kuralları, olmazsa olmazları vardır. Aleviliğinde bir taraftan bakıyorsunuz, Tanrı korkusu yerine Tanrı sevgisini koyan, giyimini, kuşamını yediğini içtiğini sizin Özgür iradenize bırakıyor. Vücuduna zarar vermiyorsa yiyebilirsin, kendine yakıştırıyorsan giyebilirsin.ama diğer bir taraftan bakınca da bu inanca ait olmak birçok zorluğuda kabul etmeyi gerektiriyor.

Diğer dinler reklam ile promosyonlarla mürid toplamaya çalışırken. Aleviler kimseyi Alevi olmak için ikna etmezler, bilhassa Alevi anne babadan doğan bir Alevi namzedini imtihana tabii tutarlar. Ona Alevi olmanın meşakkatli bir yol olduğunu iyi düşünmesini defalarca söyler, ve hatta bir sene gibide bir düşünme zamanı bırakırlar. Eline, beline, diline,aşına, eşine, işine, sahip olacaksın,kendi nefsine ağır geleni, kimseye yapmayacaksın, gönül kırmayacaksın, kimsenin canına malına göz dikmeyeceksin…….zor bir inanç. Cem evini kendin yapacaksın,masrafını kendin karşılayacaksın. Bazen Cem evin kurşunlanır, bazen yakılır, bazen bahçesinde vurulursun…….
Ama bütün bunlara rağmen Aleviler bu çok zor inançları için ölümü göze alırlar. Bu inanca girerken babanın zenginliği, makam, ağalığı Paşalığı para etmez.

Arif İsen Bir Gün Seni Seslerler
Bülbül Deyu Gülistanda Beslerler
Bir Gün Seni Rehberinden İsterler
Kimin İzni İle Girdin Yola Sen

Özün Eğri İse Yola Zararsız
Derdini Yetişmiş Derman Ararsın
Maslahatın Nedir Şarı Sorarsın
Sarraf Olmayınca Girme Şara Sen

Kapudan Çıkınca Köşe Gözetme
İçin Karartıp Da Dışın Düzetme
Şah Hatayi Ötesini Uzatma
Mümin İsen Bir İkrarda Durasen

edep Erkan mümine nişan
Hayıra himmet, kalbe kuvvet,Muhammed Mustafanın Gül Cemaline verelim Selevat Muhammedin gül cemaline,Hasan ve Hüseyinin kemaline
Aliyel Murtazanın yoluna, Allah eyvallah Bism-i Şah Allah, Allah..
Yanan ışığımız aydınlık ve doğruluğa rehber olsun, kendi rızası ile yola gelen cem erenlerine selam olsun, Pirlerin hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır olsun, erenlerin, evliyaların abdalların sözü üstün olsun, darda kalanlar selamet bulsun, gönlümüz huzurla dolsun, yol herşeyden üstün ve ebedi olsun. Hünkarın ve Şah Merdanın nuru üzerimize doğsun.

Erkanımız irfan
Dedemiz Adalet
Rehberimiz doğruluk
Delilcimiz Aydınlık
Zakirimiz Muhabbet
Tezekarımız Berrak
Süpürgecimiz yüzü ak
Semahçımız aşk İnancımız sevgi
Kapıcımız akıl
Gözcümüz ilim
Sakkacımız kevser
Peyiğimiz sedamız olsun
Allah Allah diyen dillerin gönülleri muradla dolsun.

Hararet nardadır saçta değildir
keramet başkadır taçta değildir
her ne arar isen kendinde ara
Kudüs’te Mekke’de haç ta değildir, diyen hünkarı evliyanın aşkına,

ilim Çin’de ise gidin bulun diyen Muhammed Mustafa’nın aşkına

bana bir harf öğretenin kölesi olurum diyen şahı merdan aşkına,

hayatta en hakiki mürşid ilimdir diyen Mustafa Kemal Atatürk aşkına,

Benim koruduğum inancımdır kendi canım değil diyen Kerbela’da ki kurbanımız Hüseyin aşkına,

yarin yanağından başka herşey ortak, birlikte kazanılmalı ve paylaşılmalıdır diyen Bedreddin ve Torlak Kemal’in aşkına

Huri ve cennet istemeyen bana seni gerek seni diyen Yunus un aşkına,

Darağacında bile deyiş söyleyen, gençlerimiz ve direncin hala susmayan sesi Pir Sultan aşkına

Maraş’ta baba beni sen öldür diyen günahsız çocukların ve karanlık güçlerin kirli ellerinin katlettiği ilim ve bilim adamlarının aşkına.
Sivas ta aydınlıktan, kardeşlikten, barıştan muhabbetten cumhuriyetten yana ateşte semah dönenlerin, erenlerin, evliyaların aşkına

Akşam Duası Dar da
„Bismişah, Allah Allah. Akşamlar hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, müminler ber-murad, münafıklar ber-bad ola, demler daim cemler kaim ola, ibadetlerimiz makbul ola.Üçler, Beşler, Yediler, Oniki imam, Ondört Masum-u Pak, Onyedi kemerbest efendilerimiz şefaatçımız ola, çerağ-ı kaanun-u Evliya ebedi ola, Nur-u Nebi Keremi Ali Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli ve gerçek erenler demine devranına Hü. Hoş geldiniz sefa geldiniz dede babalar erenler
Hü Erenler aşkına Geldiğiniz yoldan, durduğunuz dar’dan, çağırdığınız pirden cümlemize şefaat olsun . Yiğit ömürlerinize hata gelmesin. Geldiğiniz yollar Kâbe yolu olsun. Söz bizden nefes Pirim İmam Ali,den olsun hü

Hos gördük sefa gördük sefa nazarınıza geldik sefalarınız var ola haneleriniz şen ola yüce allah ağız tadlarınızı bozmaya malınıza rızkınıza dininize devletinize zarar ziyan vermeye halil ibrahim bereketi vere görünür görünmez kadadan beladan dertten afetten saklaya bekleye niyetleriniz yerine ola emek zaylığı vermeye bu demdem bu katerden ayırmaya gercege hüü

Haktan bize nida geldi
PÎR’im sana haber olsun
Şahtan bize name geldi
REHBER sana haber olsun

Bu yola giden Hacı’dır
Pirim Güruhu nacidir
Cem kilidi kapıcıdır
KAPICI’ya haber olsun

Hak kuluna eyler nazar
Dört nesneden Adem dizer
Kalleş gelir cem’i bozar
GÖZCÜ sana haber olsun

Temanna olalım erkana
Müminler gelir meydana
Hizmet verildi Selman’a
SÜPÜRGECÎ haber olsun

Şeyda Bülbül bağın ister
Mümin Haktan sağın ister
Delil yanmaz yağın ister
DELÎLCÎ’ye haber olsun

Fatma ana Cem’de oturur
Lokma’ya kepçe batırır
Cemaata lokma yetirir
KURBANCI’ya haber olsun

Kalbi Hakla dolu kişi
Daima hakladır işi
Odur bu Halkanın başı
ZAKÎR sana haber olsun

Silinir gönüller pası
Bu yolda hasların hası
Doldur ver Engür’ü tası
SAKKACI’ya haber olsun

Cem’dedir Mümin, müslümler
Gelemez Şah sevmeyenler
Talib gelmiş Pir’in dinler
PEYiK sana haber olsun

Hak Kuluna vermez zahmet
Eyi Kullarına rahmet
Hizmet verdi ol Muhammed
TEZEKAR’a haber olsun

Çekilen mazlumlar yası
İnsan hakkın halifesi
Serilsin hakk seccadesi
Cebraile haber olsun

ŞAH HATAYİ zara geldi
Cümle cihan vara geldi
bize yol bergüzar geldi
SEMAHÇI’ya haber olsun.

Dede: Hizmetlilere ayakta toplu dua verir
„Bismişah, Allah Allah. özü dar’da, Yüzü yerde, Muhammed-Ali’nin dostuna dost, düşmanına düşman olduklarına inanarak, hizmet için bu irfan meydanına gelen canların, yerleri, gökleri var eden yüce Allah, dilde dileklerini, gönülde muratlarını versin. Emekleriniz boşa gitmesin. Erenlerin aydın yüzlerine aşk olsun. Görünür, görünmez kazadan beladan korusun. Hizmetini gördüğünüz pirlerin himmetleri üzerinizde olsun. Bozatlı Hızır cümlenizin yardımcısı olsun, saklasın, beklesin. Sizler bu toplumun ibadetini hizmetini ediyorsunuz; Hakk-Muhammed-Ali de sizlere yardımcı olsun. Bu cemde, bu erkânda, Ehlibeyt’in katarından didarından ayırmasın. Geldiğiniz yerden, durduğunuz dar’dan iyilikler göresiniz. Dil bizden, himmet Hakk’tan, yardım pirden ola. Gerçeğe Hüü, Mümine ya Ali.“
Hizmet sahipleri yere secde edip, dizlerinin üzerine otururlar.

*Hizmet Sahiplerinin Birbirlerinden ve Cem Erenlerinden Rızalık Alması
„Siz hizmet sahipleri birbirinizden razı mısınız
: „Siz cem erenleri bu Hakk meydanda bulunan ve sizlere hizmet vermek isteyen görevlilerden razı mısınız?“
dara duruluyor
Bismillah Bism-i Şah Allah Allah!
Hizmetleriniz kabul ola. Muradlarınız hasıl ola. Allah cümlemizi didar-ı Ehl-i Beyt’e, meşrebi Hüseyne nail eyliye.Hizmetini gördüğünüz erenlerin evliyaların hüsn-ü himmetleri üzerinizde hazir ve nazir ola. Saklaya bekleye yolsuza uğratmaya. Hızır yoldaşınız Evliya haldaşınız ola. Dil bizden nefes Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli’den ola. Niyetleriz temiz, yüzünüz ak ola. Aydınlık gören cehennem narı görmeye. Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, gülbangı Muhammedi, dem-i Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli gerçekler erenler demine Hü
Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali.“

Süpürgeci
: „Şehidi Kerbela için gözlerim dolu yaştır. Lanet olsun Yezid’e, Yezid’in bağrı taştır. Erenler yolunda Aliy-el Murtaza baştır. Kırklar Meydanı’nda ustadımız Seyyid-i Ferraş’tır. Allah eyvallah, nefes pirdendir.“ Süpürge hizmetini bacı yapıyorsa: „Üç bacı idik; guruh-u Naci idik, Kırklar Cemi’nde süpürgeci idik. Süpürgeci Selman; kör olsun Mervan, zuhur edecek Mehdi sahib-i zaman, Allah eyvallah nefes pirdedir.
“ Dede onlara şu duayı verir:
„Bismişah, Allah Allah. Sahibi Selman, mülkü Süleyman, kör olsun Mervan, zuhur edecek Mehdi sahib-i zaman, şad olsun Oniki İmam. Erenler meydanında hizmetin olsun tamam. Hizmetinde şefaat bulasın. İnandığımız o yüce Allah dilden dileğini, gönülden muradını versin. Hakk-Muhammed-Ali yardımcın olsun. Gerçek erenlerin demine Hüü, mümine ya Ali.“

Tezekar

Ben Ehlibeytin bendesiyim
Zalimden korkmam cekinmem,
Bu Hizmette Selman dır benim Pirim
Hizmetinden erinmem.
Erenlere teslim oldum, yundum arıldım,
Er meydanında turap oldum Hakka sarıldım.
El ele, El Hakka, mürvet erdedir,
Hizmetim Hakk icin nefes pirdedir.

Dede Ibrikciye şu duayı verir:
„Bismişah, Allah Allah. Hizmetin kabul ola. Hakk-Muhammed-Ali yardımcın ola. Hızır kılavuzun ola. Emekleriniz boşa gitmesin, hizmetinizden şefaat bulasınıy. Bizleri var eden o yüce Allah, dilde dileklerinizi, gönülde muratlarınızı versin. Vücutlarınıza dert, gönlünüze keder vermesin. Siz bizleri arındırdınız, Allah’da sizin gönlünüzü kötü huylardan arındırsın. Dil bizden, yardım pirden olsun. Gerçeğe, erenlerin demine Hüü, mümine ya Ali.“

Cem Acilis Gülbangi duadan sonra üc duazi-imam

Bism-i Şah Allah, Allah… Akşamlar hayır ola, hayırlar feth ola, meydan abad ola, sırlar mestar ola, gönüller mesrur ola, fakir fukara mamur ela, Er Hak Muhammed Ali yardımcımız gözcümüz bekçimiz ola. Oniki imam, Ondört Masumu Pak, Onyedi Kemerbest efendilerimiz katarlarından didarlarından ayırmaya, Pirimiz, Üstadımız Hünkar Hacı Bektaş Veli, Balım Sultan efendilerimiz yardimcimiz ola, üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların hayır ve himmetleri safa nazarları üzerimizde hazır ve nazır ola, Dertlerimize derman‘, gönüllerimize imam, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar ihsan eyleye. Yüce yaradan duvarlarınızdan taş, gözlerinizden yai dökmeye, genç yaşına ihtiyarlık kışına düşürmeye, genç yaşta ölüm ihtiyarlıkta zulüm vermeye, demlerimiz daim, cemlerimiz gaim ola, Allah erenler Devlet ve milletimizin kılıcını keskin, sözünü üstün eyliye, gökten hayırlı rahmetler, yerden hayırlı bereketler ihsan eyliye. Anasına babasına dinine devletine, toplumuna hayırlı evlatlar nasip eyleye. Niyazlarımızı (lokmaları) kabul eyliye, hizmetlerinizi zaya götürmeye dualarımızı dergah-ı izzetinde kabul eyliye, vaktimiz hayırlı gele., Dil bizden nefes Hünkar Efendimizden ola.
Nur-u Nebi, keremi îmam Ali, gülbangı Hünkar Hacı Bektaş Veli demi piri, keremi evliya, gerçek erenler demine Hü

Medet Allah ya Muhammed ya Ali
Bizi dergahından mahrum eyleme
Pirim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli
Bizi dergahından mahrum eyleme

Adem’i Safiyullah Adem hakkiyçun
Muhammed Mustafa hatem hakkiyçun
Eyyub’a verdiğin sitem hakkiyçun
Bizi dergahından mahrum eyleme

Hasan’ın aşkına kılalım zârı
Şah Hüseyin dinimizin serveri
Alemin cârısın Cenab-ül Bâri
Bizi dergahından mahrum eyleme

Zeynel’in canına kıldılar ceza
Muhammed Bakır’dır sırrı Mürteza
İmam Cafer Kazım Musayı Rıza
Bizi dergahından mahrum eyleme

Muhammed der ki didarım Hak’tır
Taki Naki Askeri er-rahmadımdır
Severim Mehdi’yi niyazım vardır
Bizi dergahından mahrum eyleme

Ta ezel ezelden böyle kuruldu
Hariciler bu dergahtan sürüldü
Kün) deyince yedi kat gök duruldu
(Bir harf ile bina tuttu arşu’llah

Kudret kandilinde parlayıp duran
Muhammed Ali’nin nurudur vallah
Zuhur edip kafir leşkerin kıran
Elinde Zülfikaar Ali’dir billah

Elinde Zülfikaar altında Düldül
Uğrunca Kanber’in dilleri bülbül
Hazret – i Fatima cennette bir gül
Ona bizim dedi Hak Habibu’llah

Zuhur etti îmam Hasan Hüseyin
Anların nurundan ziyalandı din
Kırk pare bölündü Zeyne’l – abidin
Çekelim yasını Hasbetenlillah

Muhammed Bakır’dan Ca’fer – i Sadık
Şah Musa Kazim’la hem Rıza dedik
Tarikat abıyla Vakti cismimiz yuduk
Hak buyurdu mü’min kalbi Beytu’llah

Taki Naki îmamlann civanı
Hasan ül Askeri cismimin canı
Elinde hüccetli Sahip – zamanı
Vakti tamam olup göndere Allah

Virani‘ yim niyazım var üstaza
Elinde Zülfikär hem ehl – i gaza
Bin bir dondan baş gösterdi Murtaza
Biz dahi bir bölük tuttuk eyvallah

Her Sabah her sabah ötüşür kuşlar
Allah bir Muhammed Ali diyerek
Bülbüller gül için figana başlar
Allah bir Muhammed Ali diyerek

Kısmetimiz kalbimizde buluna
Veyselkaran gitti Yemen yoluna
Arıyız uçarız kudret balına
Allah bir Muhammed Ali diyerek

Biz de çektik imamların yasını
Işit gerçek erenlerin sesini
imam Hasan içti aßu tasını
Allah bir Muhammed Ali diyerek

Arif olan eleklerden elendi
Talip olan hak yoluna dolandı
Şah hüseyin Al kanlara boyandı
Allah bir Muhammed Ali diyerek

Imam Zeynel parelendı bölündü
Ol Imam Bakira Yüzler sürüldü
Caferi Sadığ‘a erkan verildi
Allah bir Muhammed Ali diyerek

Gönül kuşu kalb evinde durasın
Serime de çöktü şahin yuvasın
Imam Kazım Musa Rıza duasın
Allah bir Muhammed ali diyerek

Şah Taki ba Naki nur-olup gitti
Hasanı Askeri er-olup gitti
Mehdi maßarada sırr-olup gitti
Allah bir Muhammed Ali diyerek

Kanber Selman Fatma na durdu duaya
Sehriban soyundu bindi deveye
İsa kahreyledi çıktı havaya
Allah bir Muhammed Ali diyerek

Dört kitap yazıldı yurduna düstü
Ku´ran Muhammedin virdine düştü
Kul Himmet pirinin derdine düştü
Allah bir Muhammed Ali diyerek

Kurban Sahibi esi ile dara duruyorlar

Allah Allah. Akşamlar hayır ola, hayırlar feth ola, şerler def ola, müminler ber-murad ola, münafıklar ber-bad ola, demler daim cemler kaim ola, ibadetlerimiz makbul ola.Üçler, Beşler, Yediler, Oniki imam, Ondört Masum-u Pak, Onyedi kemerbest efendilerimiz şefaatçımız ola, çerağ-ı kaanun-u Evliya ebedi ola, Nur-u Nebi Keremi Ali Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli ve gerçek erenler demine devranına Hu.
Kurbani olan dar da duruyor ve Rehber
(: Allah Allah, eli erde yüzü yerde özü Mansur darında, hak Muhammed Ali yolunda, erenler meydanında pir divanında, canpı kurban teni terceman, hak erenlerinin nasihatını kabul gereğince amel etmek üzere, yalın ayak yüzü üzre sürünerek gelmiş bu canlari kurbanlarıyla gelmiş ler, hakkı görmüş, yolu hak bilmiş Nesimi gibi yüzülüp Mansur gibi asılıp, Fazlı gibi borçtan kurtulmak dilerler. Himmeti pir niyaz ederler. Allah eyvallah. )
Allahın ismi ile başlarım

Yoktur Ali’den güçlü yiğit
Ve bulunmaz Zülfikar’dan keskin kılıç

Canü dilden el bağladım evliya erkanina
Hamdü illah gene durdum pirimin divanına
El aman sığındım erenler lütfu ihsanına
Bu yolda canım kurban pirimin Fermanına

Dar manzurun meydan Alinin yol oniki imamın eşkola yola baba sofular
Gectiginiz mansur darı gördüğünüz hak didarı çene talipi dil mürşidi
Hakk kapısına geçtiniz ne gördünüz ne işittiniz
Hakk gördük, Hakk işittik, er gördük, meydana geldik, allah eyvallah
Eyvallah kapisi ikrar iman ikrariniza imaniniza sahip kadem olasiniz
hakkin emri ile dilli baslisiniz diz gelin dogru söyleyin destur erenler
Eyvallah hak haki sever hak paki sever el gövdenin kaşınan yerini bilir Riya ile ibadet, şirk ile itaat olmaz. Söylediğiniz meydanın, sakladığınız sizin.evvveli bastan sizi sizden soruyoruz eviniz,ocaginiz, külünüz, külvetiniz ve dört duvariniz kendinize yadigarmi nice beriyiz erenler Eyvallah

EY Cem ehli bugun kurbani olan ..bu…… canlardan sikayeti alacagi dargini olan varmi dile gelsin bile gelsin hakkini bu meydanda talep etsin

„Allah eyvallah kapısında, döktüğün varsa doldur. Ağlattığın varsa güldür. Yıktığın varsa kaldır. Doğru gez, dost gönlünü incitme. Mürşide teslim-i rıza ol. Yalan söyleme, haram yeme, zina etme. Eliniz ile koymadığınızı almayın gözünüzle görmediğinizi söylemeyin dedikodu dinlemeyin dost gönlünü incitmeyin, ne ile gelirseniz gelin, kul hakkiyla gelmeyin, Allah eyvallah

Allah Allah, Hak Muhammed Ali yardımcımız ola. Oniki Imam, ondört masumu Pak, onyedi kemerbest katarlarından didarlarından ayırmıya.Pirimiz Hünkarımız Hacı Bektaş veli yardımcımız ola . Dertlerimize derman hastalarımıza şifa borçlarımıza eda nasip ve müyesser eyleye. Namerde muhtaç eylemeye, kurbanlarımızı kabul eyleye. her ne niyete ise yüce tanri dergahi izzetinde kabul eyleye emek zayligi vermeye dünyada kurban ahirette burak ola sakalak kocun defterine yazila
Lokmaya sevap yazıla.Kazaları belaları defetmiş ola. Dil bizden nefes Hünkardan ola. Nuri Nebi, Keremi Ali Gülbankı Evliya Hünkar Hacı Bektaşı Veli. Gerçek erenler demine Hü.

“ Seccade Hizmeti Destur Pirim. „Allah eyvallah, nefes pirdedir“

Kırklar meydanında Muhammed, Ali
Erkâna düşerken serdi bu postu
Hatice Kibriya Fatime Zöhre
Birlik meydanına serdi bu postu

İmam Hasan ahu içip göçmeden
Hüseyin’i Kerbela serden geçmeden
İmam Zeynel ahu figan etmeden
Muhammed Bakır serdi bu postu

İmam Cafer alimlerin ışığı
Musa’yı Kazım Hakk’ın âşığı
İmam Rıza süzdü tenden zehiri
Muhammed Taki serdi bu postu

Aliy-el Naki costu söyledi
Hasan Ali Askeri ikrar eyledi
Mehdi sahib-i zaman hâlâ gelmedi
Hünkâr Hacı Bektaş serdi bu Postu

Kemter Derviş aşk oduna yanmışım
Hizmet için divanına durmuşum
Sermek için meydanına gelmişim
Destur eyle pirim serem bu postu

Dede şu duayı verir:
„Bismişah, Allah Allah. Hakk-Muhammed yolunda, erenler meydanında, pir divanında serilen bu Hakk postunun üzerinde hizmet görenler, hizmetlerinde şefaat bulsunlar. Bu meydanda yargılanıp sorgulananları, yüce Allah tekrar yargılayıp sorgulamasın. İnandığımız o yüce Allah dilden dileklerini gönülden muratlarını versin. Hakk-Muhammed-Ali yardımcıları olsun. Dil bizden, himmet Hakk’tan, yardım pirden olsun. Gerçek erenlerin demine Hüü, mümine ya Ali.“

Delil Hizmeti (Çerağcı Kur’an’da ki, Delil ile (Çerağ) ilgili ayetler;

„Bismişah, Allah Allah. Rahman ve rahim olan Allah’ın ismiyle başlıyorum. Allah, göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru, içinde ışık bulunan kandile benzer. O ışık bir cam içindedir. Cam da sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Bu ne yalnız doğuda, ne de yalnız batıda bulunan, bereketli zeytin ağacından yakılır. Ateş değmese bile, neredeyse yağın kendisi aydınlatacak. Bu ışık Allah’ın yüksek ve kutsal bilinen, içlerinde Allah’ın adının anılmasına izin verilen, akşamdan sabaha kadar içinde Tanrı ismi anılan evlerde yakılır. Kandil, Allah’ın yükseltilmesine ve içinde adinin anılmasına izin verdiği evlerdedir. Orada sabah, akşam O’nu teşbih ederler) Hamd Allah’adır. O ki gökleri ve yeri yaratmış, karanlıklara ve Nur’a vücut vermiştir.““
yanan ışığımız aydınlık ve doğruluğa rehber olsun, kendi rızası ile yola gelen cem erenlerine selam olsun, Pirlerin hayır himmetleri üzerimizde hazır ve nazır olsun, erenlerin, evliyaların abdalların sözü üstün olsun, darda kalanlar selamet bulsun, gönlümüz huzurla dolsun, yol herşeyden üstün ve ebedi olsun. Hünkarın ve Şah Merdanın nuru üzerimize doğsun. Allah Allah diyen dillerin gönülleri muradla dolsun.

Çerağı evliya nuru semavat.
Bu menzildir ol turi müracaat.
Rusan kıl niyaz ol çirağ-ı embiyaya.
Bu menzildir ol turi müracaat.
Çerağ uyanınca ver niyazı Muhammed Mustafa’ya candan salavat.
Muhammedin gül cemaline,Hasan ve Hüseyinin kemaline
Aliyel Murtazanın yoluna,Allah eyvallah Hü der, delili uyartır (yakar) ve devam eder:

Çün Çerağı fahr uyandırdık ol Huda’nın aşkına
İki cihan serveri Muhammed Mustafa’nın aşkına
Çeragımızı uyandırdık, Sah-i Merdan aşkına,
Çeragımızı uyandırdık, On iki nur aşkına,
Çeragımızı uyandırdık, Bozatlı Hızır aşkına
Çeragımızı uyandırdık, Dört Kapı Kırk Makam aşkına.
Pirimiz üstadımız Bektaş-ı Veli’nin aşkına
Çeragımızı uyandırdık, Bahr-i Huda’nın aşkına,
Çeragımızı uyandırdık, Yol, Erkan, Meydan aşkına
Çeragımızı uyandırdık, Yola gönül verenler aşkına,
Çeragımızı uyandırdık, Ene-l Hak aşkına,
Çeragımızı uyandırdık, Gerçek erenler aşkına,
Çeragımızı uyandırdık, ilim, bilim aşkına,
Çeragımızı uyandırdık, Âşıklar-sadıklar aşkına,
Çeragımızı uyandırdık, Pirler, mürşitler aşkına,
Çeragımızı uyandırdık, Kadim Yol Ulularımız aşkına
Çeragımızı uyandırdık, Aydınlık, ışık, nur aşkına,
Çeragımızı uyandırdık, Hak, gerçekler aşkına,
Dil bizden, Aydınlık haktan ola,Gerçekler Askına Hü,
Muhammedin gül cemaline,Hasan ve Hüseyinin kemaline
Aliyel Murtazanın yoluna,Allah eyvallah Hü

Bismişah, Allah Allah. Hizmetin kabul ola. Hakk-Muhammed-Ali yardımcıları ola. Hızır yardımcın ola. Emeklerin boşa gitmesin, hizmetinden şefaat bulasın. Sen bu Nur-i Muhammed’in hizmet olan, temsili ışığı aydınlattın. Hz. Muhammed de şefaatıyla senin dünyanı ve ahretini aydınlatsın. Dilden dileğin, gönülden muradın versin. Dil bizden, nefes Hz. Hünkâr’dan olsun. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali.“

Hata ettim huda yakti delili
Muhammed Mustafa yaktı delili

Ol Ali Ebadan Haydarı Kerrar
Aliyel Mürteza yaktı delili

Hatice tül Kübra Fatıma Zehra
Ol Hayrünü nisa yaktı delili

Imam Hasan aşkına girdim meydana
Hüseyni Kerbela yaktı delili

Imam Zeynel Imam Bakırı Cafer
Kazım Musa Rıza yaktı delili

Muhammed Takiden hem Ali Naki
Hasan ül Askeri yaktı delili

Muhammed Mehdi ol sahip zaman
Eşißinde ayet yaktı delili

Bilirim günahım hadden aşubdur
Hünkarı evliya yaktı delili

On iki imamdandır bu nur Hatayi
Şiri yezdan Ali Yaktı delili

Allahu semavat okunur ayet
Hüdanın aşkına yandı bu delil
Muhammed, Ali’yi medheder gayet
Ali‘ nin aşkına, yandı bu delil

Delil yanmayınca cemal görülmez
Delilsiz cennete kimse giremez
Cürümsüz Talib’e sitem sürülmez
Hasan, Hüseyin aşkına, yandı bu delil

îmam Zeynel bunu Zindanda yaktı
Muhammed Bakır’in nuruna baktı
Caferi Sadığın ilminden aldı
Musai Kazım aşkına, yandı bu delil

îmam Rıza’yadır darım niyazım
Taki, Naki, Askeri kara etme yüzüm
Muhammed Mehdi’y e vardır niyazım
Oniki îmam aşkına, yandı bu delil.

Delilin piridir Cabur ul Ensar
Car, SEFÎL ALÎ’ye.gül yüzlü Haydar
Ruzi mahşer günü koyma çarnaçar
Erenler aşkına yandı bu delil.

Mümin müslüm biat açtık Ali’den
Yansın Ali aşkına çerağ uyansın
Muhammed Mustafa, kalu beli’den
Yansın Ali aşkına çerağ uyansın

Hatice, Fatıma nura bulandı
Hasan, Hüseyin’den içenler kandı
Şah Zeynel abadan şemalar yandı
Yansın Ali aşkına çerağ uyansın

Muhammed Bakır’ın sevdiği nurdan
Cafer’i Sadığın ilmi varından
Delil Şah’ı Merdan sen tut elimden
Yansın Ali aşkına çerağ uyansın

Musa-i Kazım’in durdum darına
îmamı Rıza’nin ilmi varına
Taki, Naki, Askeri’nin şanına
Yansın Ali aşkına çerağ uyansın

Askeri, Mehdi’den şemalar yandı
Gaflet uykusunda olan uyandı
Bu mucize bize ezelden kaldı
Yansın Ali aşkına çerağ uyansın

İbrahim’im eder zikrim hak ile
Hakk’ın divanına cümle çekile
Kıyamete kadar yana yakıla
Yansın Ali aşkına çerağ uyansın

Gözcü Hizmeti
„Destur pirim, Allah’tan ola hidayet , Muhammed Mustafa`dan ola şefaat, Aliy-el Murtaza’dan ola himmet, pirimiz, üstadımız, gözcü Karaca Ahmed, Allah eyvallah, nefes pirdedir.“
Bismişah, Allah Allah. Hizmetin kabul, yüzün ak ola. İstediğin dileği Hakk-Muhammed-Ali vere. Durduğun dar’dan, divandan hayır ihsan göresin. Gözcü Karaca Ahmet Sultan’ın hüsnü himmeti üzerinde ola. Dil bizden, nefes Hz. Hünkâr’dan olsun. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali.“
Gözcü „Allah-Muhammed, Ya Ali“ diyerek, yere eğilmeden sağda tuttuğu sopasına secde edip geri geri yerine çekilir.
Kapıcı Hizmeti
„Hayır, himmet pirim. Bismişah diyelim, evvel Allah diyelim, açalım cemevini, canları mihman edelim. Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Oniki İmamların, Onyedi Kemerbestlerin, Kırkların, aşkına gönül kapısını teslim alalım erkâna. Allah eyvallah nefes pirdedir.“
Dede kapıcıya şu duayı verir:
„Bismişah, Allah Allah. Hizmetin kabul ola. Hakk-Muhammed-Ali yardımcın ola. Hızır yardımcın ola. Emeklerin boşa gitmesin, hizmetinden şefaat bulasın. Dilden dileğin, gönülden muradın versin. Dil bizden, Nefes Hz. Hünkâr’dan olsun. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali.“
Kurbancı Hizmeti
“Hayır, himmet pirim. Bismillahi Muhammed-Ali’nin hürmeti için, Halil İbrahim’in ahdı ezel hakkı için, Tanrım bu kurbanı adadık Hakk yoluna. Bu kurban Halil dendir, Fermanı Celildendir, Delili Cebrail Tekbiri İsmailden dir Allah Büyüktür ve onun eşi benzeri ve ondan başka tapılacak yoktur.yoktur. Önce o vardı ilelebet de o olacaktır. Allah eyvallah nefes pirdedir.“
„Yüce Allah buyurur ki. Böylece ikisi de Allah’a teslimiyet gösterip, babası oğlunu alnı üzere yatınnca, biz: „Ey İbrahim! Rüyayı gerçek yaptın; işte biz iyi davrananları, böylece mükafatlandırırız.“ diye seslendik. Doğrusu bu apaçık bir deneme idi. Ona fidye olarak büyük bir Kurban verdik.“
„Kurbanlık hayvanların üstüne Allah’ın ismini ansınlar.“
„O’nun ayetlerine inanmışsanız, Allah’ın adı anılarak kesilenleri yiyin.“
„Allah size leşi, kanı, domuz etini, Allah’tan başkasının adına kesileni haram kılmıştır.“
Bu kurban Halil dendir, Fermanı Celildendir, Delili Cebrail, Tekbiri
İsmailden dir Allah Büyüktür
„Bismişah, Allah Allah. Akşamlar hayır, ibadetler kabul ola, Kurbanlar makbul ola. Dergâh-ı İzzet’e kayd ola. Muratlar hasıl ola. Kurbanları her ne niyetle kesmişlerse, lokmaları her ne niyetle pişirmişlerse, yeri göğü yaratan, bu evrene hüküm eden, yüce Allah, emeklerini boşa vermesin, Dilden dileklerini, gönülden muratlarını versin. Kazanıp getirenlerin, emek yiyip pişirenlerin, malları kabul olsun. Görünür görünmez kazadan belâdan korusun. Hizmetlerinden şefaat bulsunlar. Bozatlı Hızır cümlenizin yardımcısı olsun, saklasın, beklesin. Bu cemde, bu erkânda, Ehlibeyt’in katarından didarından ayırmasın. Geldiğiniz yerden, durduğunuz dar’dan iyilikler göresiniz. Dil bizden, şefaat Hakk-Muhammed-Ali’den olsun. Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, Gülbankı Hünkar Bektasi Veli. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali.“

Ali meydana bir kurban geldi
Ismail´e gelen koça benzettim
Anasiımeledi bağrımı deldi
Ismail´e gelen koça benzettim

Kadir mevlam sürme çekmiş yüzüne
Yüz sürelim tırnağına dizine
Koç dergaha gitti düşün izine
Ismail´e gelen koça benzettim

Koçu tekbirledi Kırklar birisi
Bir lokmada kandi cümle varisi
Emir Ayyar belindedir derisi
Ismail´e gelen koça benzettim

Kadir Mevlam kabul etsin koçunu
Bağlıyalım ayağıniın uçunu
Ali meydanıdir sorman suçunu
Ismail´e gelen koça benzettim

Ufacık doğrayın koyun kazana
Mahrum koymayın çekin meydana
Kul olayım bu halimi yazana
Ismail´e gelen koça benzettim

Ismaile inen koçun örneği
Yalan değil gözümün görneği
Idris´e üskuf oldu tırnağı
Ismail´e gelen koça benzettim

Kul Himmet üstadim arzular canım
Kurbanla birlikte kayniyor kanım
Hüseyinim kabul olsun kurbanım
Ismail´e gelen koça benzettim

Akıl ermez yaradanın işine
Muhammed Aliye indi bu Kurban
Kurban olam kudretinin nuruna
Hasan Hüseyne indi bu kurban

Ol imam Zeynelin destinde idim
Muhammed Bakır ın dostunda idim
Caferi Sadık in postunda idim
Musa Kazim Rızaya indi bu Kurban

Muhammed Takinin nurunda idim
Aliyül Nakinin sırrında idim
Hasanül Askerin darında idim
Muhammed Mehtiye indi bu Kurban

Aslı Şahı Merdan gurühu Naci
Gerçeğe bağlıdır bu yolun ucu
Senede bir kurban talibin borcu
Piri Tarikata indi bu Kurban

Tarikattan hakikate ereler
Cenneti Alaya hülle sereler
Muhammed Alinin yüzün göreler
Erenler aşkına indi bu Kurban

Şah Hatayim eder bilirmi her can
Kurbanın üstüne yürüdü erkan
Tırnağında tespih, kannında mercan
Mümin müslümana indi bu Kurban

Kurbanlar tığlanıp gülbank çekildi
Gaflet uykusundan uyana geldim
Dört kapı sancağı anda dikildi
Üryan büryan oldum meydana geldim

Evvel eşiğine koydum başımı
Içeri aldılar döktüm yaşımı
Erenler yolunda gör savaşımı
Can ü baş koyarak kurbana geldim

Ol demde uyandı batın çerağı
Üç adım ileri attım ayağı
Rehberim boynuma bendetti bağı
Koç kurban dediler imana geldim

Dört kapı selamını verip aldılar
Pirin huzuruna çekip geldiler
El ele el hakka olsun dediler
Henüz masum olup cihane geldim

Pirim kulağıma eyledi telkin
Şahı velayete olmuşuz yakın
Mezhebim Caferi Sadık ul metin
Allah dost eyvallah peymana geldim

Özüm darda yüzüm yerde durmuşum
Muhammed Aliye ikrar vermişem
Sekahüm hamrin onda görmüşem
Içip kana kana mestane geldim

Yolumuz On Iki imama çıkar
Mürşüdüm Muhammed Ahmedi Muhtar
Rehberim Alidir Sahip Zülfikar
Kulundur Şahiya divana geldim

Erenler evliyalar kırklar yediler
Oniki imamların kurbanı benim
Cümle evliyalar cümle nebiler
Oniki imamların kurbanı benim

Şahım sen kimseye bulma bahane
Yarın varacağız ulu divana
Rıza lokmasıyız geldik meydana
Oniki imamların kurbanı benim

Anamız meryemdir atam Cebrail
Nefesten zahirdir hükmüne kail
Bizi şaha kurban etti azrail
Oniki imamların kurbanı benim

Yedi kere yünlerimi kırktılar
Ibrahimin sürüsüne kattılar
Etimide pare pare ettiler
Oniki imamların kurbanı benim

Derviş Alim kanım boş yere dökmem
Hak için ölmeye hiç elem çekmem
Pirim gelmeyince postumdan çıkmam
Oniki imamların kurbanı benim

Dede Aşıklara su duayı okur
„Bismişah, Allah Allah, Hizmetiniz kabul ola, Muradınız hasıl ola. Ağzınız dert, gönlünüz keder görmesin. Zikir ettiğiniz erenlerin evliyaların üzerinizde himmetleri hazır ve nazır ola. Hakk-Muhammed-Ali, Ehlibeyt’in katarından, didarından ayırmaya. Hizmet ettiğiniz bu yolun sahibi, dilden dileğinizi gönülden muradınızı versin. Dil bizden, nefes Hz. Hünkâr’dan olsun. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali.“
Zakir, sazın üzerine hafifçe eğilmiş vaziyette „Allah-Muhammed, ya Ali“ diyerek sazına niyaz edip, sazını kenara bırakır.

Cem Birlemesi (Mühürleme => Cem’in Kilitlenmesi) „Edep, erkân; mümine nişan“
Muhammedin gül cemaline Hasan ve Hüseyinin kemaline
Aliyel Murtazanın yoluna Allah eyvallah Hü

Zorda kaldığında Hz.İmam Ali’yi çağır
O Ali ki üstün niteliklere sahiptir
Tüm sıkıntı ve güçlüklere karşı ondan medet dile
Dile ki yardım göresin,Dile ki mürüvvet bulasın
Yüce Yaradan’ın kutlu ışığı aşkına Ya Allah…Ya Allah…Ya Allah
Şanlı resulün aydınlığı aşkına
Ya Muhammed…Ya Muhammed…Ya Muhammed
Kutlu velayetin arıtıcı ruhu aşkına
Ya Ali…Ya Ali.Ya Ali Yoktur Ali’den güçlü yiğit
Ve bulunmaz Zülfikar’dan keskin kılıç
Ey gazi ey şehit
Ne kutludur ol mürteza aşkına edilen gaza
Her türlü beladan koru bizi ey Rabbimiz
Münkire karşı tığ ile teberMümine zulmedenler olsun heder
Yoktur Ali’den güçlü yiğit Ve bulunmaz Zülfikar’dan keskin kılıç
Eğriyi doğrultan düzgün kılıç
Ey gazi ey şehit, Şüphesiz Ali’dir şanlı yiğit

Kalmışam dağlar başında
Yar Ali senden medet
Kara günlere düşmüşüm
Pir Ali senden medet

Darda kaldım aman yetiş Alimsin
Kimsem yoktur sultanımsın pirimsin
Hem Pirimsin Bektaşımsın Velimsin
Zorda kaldım yar Ali senden medet

Borcu olanlara yardım edensin
Derdi olanlara derman olansın
Darda kalanlara imdat edensin
Darda kaldım yar Ali senden medet

Çağırırım üçler beşler yediler
Gün doğmadan neler doğar dediler
Çağırdığın yerde hazır dediler
Umudumuz sende kaldı yar Ali senden medet

„Cemimizi birledik. Muhammed’in nübüvet mühürü ile mühürledik. Ali’nin kilidi ile kilitledik. Ya Allah sana sığındık. Biz severiz Hakk-Muhammed-Şahı merdan Ali’yi. Erleri, pirleri onun Ehlibeyt’ini. Mümin olan bozmaz hiç bir zaman ahtını. Bu ibadetle tazelenir müminlerin ikrarı. İkrar vermiş dönmez bir dahi geri.İkrarımız söz veripte dönenler gibi değil, Kerbela da ikrarında duranlar, orada canlarını verenler gibi olsun

Dilimden bir hata çıktı gaziler
Mürvet bizi bu divandan ayırma
Yarelerim göz göz oldu sızlar
Mürvet bizi bu divandan ayırma

Günahım çok dünya malı neyleyim
Hasan Hüseyin ye halim söyleyin
İmam Zeynel gibi zindan boylayım
Mürvet bizi bu divandan ayırma

Musa’yı Kazım ,dan İmam-ı Rıza
Günahım çok imiş ne deyim size
Erenler hümmetini eylesin bize
Mürvet bizi bu divandan ayırma

Bakır‘ı Cafer Kazım’dan yarimsin
Günahlar af edici kanlı kerimsin
Muratlar verici sultan Balımsın
Mürvet bizi bu divandan ayırma

Muhammed Taki’den Naki’ye vardım
Onlara güvendim, sığındım, durdum
Hasan Ali Asker’e yüzümü sürdüm
Mürvet bizi bu divandan ayırma

Öksüzüm serini sevdana saldım
Aşkına düşeli kül oldum yandım
Mehti Resulullah ‚a Mürvet’e geldim
Mürvet bizi bu divandan ayırma

„Cem dirliği ile, gönül birliği ile Öz benliğimize secdeye varıp Dildeki duanın gönüldeki dileğin kabulü için diyelim Allah Allah“

„Bismişah, Allah Allah. Gönül birliği ile, itikat bütünlüğü ile. Eli erde yüzü yerde. Hakk’ın huzurunda secde etmiş, bütün mümin müslim canların, istek ve arzularını yerine getir, günahlarını af et, ya Rab. Meydanlarımızı abad, cemlerimizi Kırklar Cemi eyle. Bizleri Ehlibeyt’in katarından didarından ayırma. Ey yerleri gökleri var eden yüce Allah; bizleri doğruluktan, doğru yoldan ayırma. Dertlerimize derman, gönüllerimize iman, nefsimize sabır, ihsan eyle. Şu anda sana Allah Allah diyen dillerin, dilde dileklerini gönülden muratlarını ver ya Rab. Görünür görünmez kazadan beladan koru. Dualarımızı dergah-ı izzet’inde kabul eyle. Emeklerimizi boşa verme. Evliyaların ve embiyaların yüzü suyu hürmetine, şefaatından mahrum eyleme, ya Rab. Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, gülbankı Hünkâr Bektaşi Veli. Dil bizden, himmet Hakk’tan ola. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali,

Şanına düştüm mü Haydar tellerine zarmıyım
Hak için pervaneyim siyatına zarmıyım
Kirpiğin tıgı teber cemaline yarınıyım
Kubbi Haydar Hak Muhammed Ya Ali senden medet

Sağ yanında bir nur doğdu güle sadık yarmi ola
Benim çektiğim gayret mansur için darmı ola
Her nişimin lali güfer asla bakan varını ola
Kubbi Haydar Hak Muhammed Ya Ali senden medet

Sana Bağdat olmayanın bahçesinde gül bitmez
Selvi ağacı sedar olsa dalında bülbül ötmez
Kerametin hak hidayet vasfına takat yetmez
Kubbi Haydar Hak Muhammed Ya Ali senden medet

Seyatmda bir selmanın var çıkmış altın tahta
Feriştahlar hayran oldu sendeki olan bahta
Kaşlarında ismi azem duası yazı nokta nokta
Kubbi Haydar Hak Muhammed Ya Ali senden medet

Horasan’dan arzu eyledi geldi sultan haydarı
18 bin alem için dertlere derman eyledi Hak Muhammed selveri
Sır içinde nurda yatarsın sırın hikmet haydarı
Kubbi Haydar Hak Muhammed Ya Ali senden medet

Ali’m, Hasan, Hüseyin, Zeynel, Bakır, Cafer yeşilim
Kazım, Musa, Rıza’nın güllerini taşırım
Taki ile Naki Ali, Askeri Muhammed Mehdi şahım
Kubbi Haydar Hak Muhammed Ya Ali senden medet

Kemter Kul Mustafa’m kemter kemaline hasıl biçtim
Cemaline hayran oldum doluyu Hak’tan içtim
Hak Muhammed Mustafa için Hak için serden geçtim
Kubbi Haydar Mustafa için Hak için Hak için serden geçtim

Bağışlama

„Ey yeri göğü yaratan, bir benzeri ve eşi olmayan yüce Tanrım:

Mehdi Sahip Zaman gizli sırrımız
Hünkarı evliyadır Ali Nur’umuz
Birimiz hepimizdir hepimiz de birimiz
Diyen kırklara bağışla bizi

Üçler beşler yediler on ikiler hürmetine
14 Masum-u Pak kemerbestler hürmetine
124 bin peygamber 104 kitap hürmetine
Mazlum’a, Nesimi’ye, Mansur’a
Hakkın tecelli meydanı bura
Hepimiz özümüzü çekmişiz dara
Şehit Şüheda’ya bağışla bizi

Asıldık yakıldık kor düştü cana
Tövbe edip sığındık Yaradanımıza
Evliyalara Enbiyalara bağışla bizi

Canı gönülden el bağladık,
Hakk erenler yoluna.
Elhamdilüllah nasip oldu,
geldik irfan meydana.
El aman sığındık dar’dayız divanında. Cem dirliği ile; gönül birliği diyelim

Binbir ismin sahibisin ya Allah
Bin bir ismin hürmetine bağışla medet
Hem azimsin hem cömertsin hem gaffar
Ali azim ismine bağışla medet

Şemsi gamer döner arşın yüzünde
Meleklerin şeyda eder özünde
Kuldur eksik olur sözünde
Ali azmi hatemi evliya’ya bağışla medet

Evel adem havva düştü fırgata
Adem ‚den nur süzüldü indi şite
Biz kuluz işleriz her daim hata
Hatemi evliya ‚ya bağışla medet

İdrise mekan eyledin cennet
Nuh ‚a tufandan sen verdin necat
Kabul eyle niyazımızı el aman miirvet
Lüt ile hüdayı bağışla medet

Nemrutlar İbrahim’i attılar nara
Liit eyleyip narı dönderdin nura
Şefaat bağbısın gönderdin çara
İsmail’i kurbana bağışla medet

Mustafa Mürteza ya bir top nur geldi
Hatice Fatma’yı ana yar kıldı
Ehl-i Beyt-i Ali ebaya yaz kıldı
Sakine’yi zara bağışla medet.

Ali isminde geldin var eden sensin
Selmanı kırklara yar eden sensin
Bunalan kullara car eden sensin
Ali hızır nebiye bağışla medet

Eyüp’e dert verdin derman sen oldun
Yusuf ile Bahri ummana daldın
İncily Zebur, Tevrat, Kur’an sen oldun
90 bin kelama bağışla medet

Sefi olan 313 mürseller
80 bin erenler 90 bin pirler
Alkanda yatıyor güzel imamlar
Şehitler şahına bağışla medet

Cana kar eyledi Hasan’ın ağızı
Mümine farz oldu Hüseyin yası
Medet cara gönder celal abbası
Ali ekberi kasım ‚a bağışla medet

Yetiş gözü kızıl pirler sultanı
Zeynel Abidin kabul kıldı zindanı
imam Bakır, imam Cafer mürvet kani
Kazım Musa Rıza ‚ya bağışla medet

Taki’ye Naki’ye dedim eleman
Ali Askere olsun bu canım kurban
Eriş balım sultan sen eyle derman
Mehti’yi Muhammed’e bağışla medet

Erciş nebi taraklarda tarandı
Yahya nebi alkanlara belendi
Zekeriya hızar ile doğrandı
Seyidi Iskender’e bağışla medet

Şugayıp asayı verdi Musa ‚ya
Firavun kaviminden çekti kısyayı
Çarmığa çektiler narı İsa’yı
Salih peygambere bağışla medet

Davut dizini örs eyledi bir zaman
İnse cinse hükmeyledi Süleyman
Nice bin dertlere derman eyleyen
Üzeyri lokmana bağışla medet

İsa’yı Yakub’a kıldırdın ahi
Yusuf’u zindana kaldırdın zari
Kavuşturan sensin ey şahlar şahı
Veli’ler sultanına bağışla medet

Hatayı kul Hümmet dolu içtiler
Verani nesimi serden geçtiler
Nice bin bir kere aşka düştüler
Sefi’yi sadıklara bağışla medet

Mehemmed avniyem bende bir geda
Günah işlemiş isem hadden ziyade
Kerbela ‚da 72 şüheda
Şehitler şahına bağışla medet

Tevbe-Estağfurullah
Kul kusur işler, Sultan bağışlar.Kul kusur işlemezse sultan neyi bağışlar Evvelimiz Adem atamızdır, sonumuz bizim peygamberimiz iki cihan serveri Muhammed Mustafa’dır. Bu ikisi arasında her ne kadar peygamberler, veliler, nebiler, gerçek erenler geldi geçti ise hepsi haktır, hepsine inandık, iman getirdik. İnanıp iman ettiğimiz, huzurunda secdeye eğildiğimiz, bu evreni var eden, bir eşi ve benzeri olmayan, o yücelerin yücesi Hakk, korktuğumuza uğratmasın, istek ve arzularımıza nail eylesin. Gökten hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereketini bizlerden esirgemesin. Bütün insanlık alemine, dostluk ortamı içerisinde, kardeşçe, huzurlu bir yaşam versin. Bizleri görünür görünmez kazadan beladan korusun. Dualarımızı dergah-ı izzet’inde kabul eyle. Emeğimizi boşa vermesin, şefaatından mahrum eylemesin.

Hatalar etmişim noksandır işim
Tevbe günahlarımıza estağfurullah
Muhammed-Ali’ye bağlıdır başım
Tevbe günahlarımıza estağfurullah

Hasan, Hüseyin balkıyan nur ise
İmam Zeynel sır içinde sır ise
Özümüzde kibir, benlik var ise
Tevbe günahlarımıza estağfurullah

Muhammed Bakır’ın izinden çıkma
Yükün Câfer’den tut, gayriye bakma
Hatıra dokunup gönüller yıkma
Tevbe günahlarımıza estağfurullah

Musa-i Kazım’a daim niyazım
İmam-ı Rıza’ya bağlıdır özüm
Eksiklik, noksanlık, hep kusur bizim
Tevbe günahlarımıza estağfurullah

Taki ile Naki benziyor aya
Ali emeklerimizi vermeye zaya
Ettiğimiz kem işlere kötü bed-huya
Tevbe günahlarımıza estağfurullah

Hasan Askeri’nin gülleri bite
Mehdi gönlümüzün gamını ata
Ettiğimiz yalan, koğu gıybete
Tevbe günahlarımıza estağfurullah

Can Hatayim eder Bağdat, Basıra
Böyle güne kaldık, böyle asıra
Ya Ali cömertsin kalma kusura
Tevbe günahlarımıza estağfurullah

Dede:“Cem dirliği ile gönül birliği ile Allah’ın huzuruna inelim secdeye“

Şu an bu cemde toplanmış, huzurunda secdeye eğilmiş, tövbe estağfurullah eden, af diliyen, mümin Müslim bu canları, Ehlibeyt’in yüzü suyu hürmetine, dualarını ve tövbelerini kabul eyleye. İleride bilerek bilmeyerek yapacakları hatalarına günahlarına da fırsat verme
Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin Oniki İmamların, Ondört Masum-u Pakların, Onyedi Kemerbestlerin, Kırkların yüzü suyu hürmetine, görünür, görünmez kazadan, beladan, ateşten, afetten koru, ya Rabb. Gelmiş geçmiş erenlerin, evliyaların hürmetine, yolumuzu yolsuza, işimizi haksıza düşürme. Merde namerde muhtaç eyleme.
Nur-i Nebi Kerem-i Ali, gülbankı Hünkâr Bektaş’i Veli, dil bizden, yardım gayıp erenlerden olsun. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali,

der , cem erenleri ile birlikte yere niyaz eder ve zakir sazı alır tevhide devam eder.

TEVHID Bismişah, Allah Allah.“

Muhammedin gül cemaline
Hasan ve Hüseyinin kemaline
Aliyel Murtazanın yoluna
Allah eyvallah Hü

Önüme bir çığır geldi
Bir ucu var şar içinde
Önüme bir çığır geldi
Bir ucu var şar içinde

Abdallar dükkanı açmış
Ne istersen var içinde
Arifler dükkanı açmış
Ne istersen var içinde

Gir dükkana Pazar eyle
Hersin indir hezar eyle
Aya güne nazar eyle
Ay Muhammet nur içinde 3

Ay Alidir gün Muhammet
Ali Ali Ali Ali Ali Ali medet
Ay Alidir gün Muhammet
Okunan seksen bin ayet
Balıklar deryaya da hasret
Çarka döner göl içinde. 3

Göl içinde çarka döner
Susuzluktan bağrı yanar
Göl içinde çarka döner
Susuzluktan bağrı yanar

Alemler seyrana da iner
Seyir var seyir içinde.
Seyir var seyir içinde
Seyir var seyir içinde

Kuduretten verdi balı
Bahanesi oldu arı
Şimdi dinle ahuzarı
Allah allah allah
Arı inler bal içinde
Arı inler bal içinde

Pir Sultanım ey gaziler
Yürekte yara sızılar
Talipte pirin arzular
Bülbül öter gül içinde 3

Miraclama
Geldi çağırdı Cebrail
Hak Muhammed Mustafa
Hak seni Mirac’a okur
Dâvete Kadir Hüdaya.

Evvel emânet budur ki
Bir Piri rehber tutasın
Kadim erkâna yatasın
Tariki müstakiyme.

Muhammed sükuta vardı
Vardı Hakk’ı zikreyledi
Şimdi senden el tutayım
Hak buyurdu vedduha.

Cebrail orda hazırdı
Muhammed belin bağladı
İki gönül birlik oldu
yürüdüler o dergâha.

Vardı dergâh kapısına
Rasgeldiler bir arslana
Arslan anda hamle kıldı
Korktu Muhammed Mustafa

Buyurdu Sırr-ı Kâinat
Korkma Yâ Habibim dedi
Hatemi ağzına ver ki
Arslan ister bir nişane.

Hatemi ağzına verdi
Arslan orda oldu sakin
Yol verildi Muhammede
Arslan gitti nihaneye.

Vardı Hakk’ı tavaf etti
Evvela bunu söyledi
Ne heybetli şirin varmış
Hayli cevreyledi bize.

Gördü bir biçare derviş
Hemen yutmak diledi
Ali yanımda olaydı
Dayanırdım ol Şahıma

Gel benim sırr-ı devletlim
Sana tabiyim ey habibim
Eğiliben secde kıldı
Eşiği kıblegâhına

Doksan bin kelam danıştı
İki cihan dostu dostuna
Tevhidi armağan verdi
Yeryüzündeki insana.

Muhammed ayağa kalktı
Hep ümmetini diledi
Ümmetine rahmet olsun
Anda dedi kibriya.

Eğiliben secde kıldı
Hoşkal sultanım dedi
Kalkıp evine giderken
Yol uğrattı kırklara

Vardı kırklar makamına
Oturuben oldu sakin
Cümleside secde kıldı
Hazreti Emrullaha.

Canım size kimler derler
Şahım bize Kırklar derler
Cümleden ulu yolumuz
Eldedir külli varımız.

Cümleden ulu yolumuz
Eldedir külli varımız
Birimize neşter vursan
Bir yere akar kanımız

Madem size Kırklar derler
Niçin noksandır biriniz
Selman şeydullaha gitti
Ondandır eksik birimiz.

Selman şeydullahtan geldi
Hü deyip içeri girdi
Bir üzüm tanesini koydu
Selmanın keşkullahına.

Muhammed sürdü yüzünü
Hakka teslim etti özünü
Cebrail getirdi üzümü
Hasan Hüseyin ol Şaha

Kudretten bir el geldi
Ezdi bir engür eyledi
Hatemi parmakta gördü
Uğradı bir müşkül hale.

Ol şerbetten biri içti
Cümlesi de oldu hayran
Mümin müslüm üryan büryan
Hep girdiler semaha.

Cümlesi de el çırpıben
Dediler ki Allah Allah
Muhammed bile girdi
Kırklar ile semaha.

Muhammed’im coşa geldi
Tacı başından düştü
Kemeri kırk pare oldu
Hepsi Sardı Kırklara.

Muhabbetler galip oldu
Yol erkân yerini aldı
Muhammed’e yol göründü
Hatırları oldu sefa.

Muhammed evine gitti
Ali Hakkı tavaf etti
Hatemi önüne koydu
Dedi saddaksın Yâ Ali

Evveli sen ahiri sen
Zahiri sen bâtını sen
Cümle sırlar sana ayan
Dedi Şah-ı Evliya

Şah Hatâyî ’m vakıf oldum
Ben bu sırrın ötesine
Hakkı inandıramadım
Özü çürük ervaha

Yörük olur gönül kuşu
Evliyâ söyletir taşı
İrfanını bilen kişi
İrfanda niyaz eylesin

İrfanını bilen gelsin
Hakkın divanına dursun
Tecellaya yüzler sürsün
İrfanda niyaz eylesin

Ali yoludur yolumuz
Hakk’a malûmdur hâlimiz
Dâim irfanda dilimiz
İrfanda niyaz eylesin Ali katarı bu katar
Demimiz kırklara yeter
Erenlerde semah tutar
İrfanda niyaz eylesin

Gönüle giden hacılar
Görmesin ağrı acılar
Yol oğlu müslim bacılar
İrfanda niyaz eylesin

Kul BUDALA’m dünya fani
Veren alır birgün canı
Kusurlara kalmaz Ali
İrfanda niyaz eylesin

Dar
Bende derdim Hasan Hüseyin virdim
Zeynel Bakır Cafer Kazıma erdim
Riza Taki Naki Askeri derdim
Askeri mehtiye bir niyaz eyle

Dar

Ali Hasan Hüseyin Zeynel uludur
Bakır Cafer Kazım Rıza yoludur
Taki Naki Askeri Mehti Alidir
Evveli Haydardır Ahiri Haydar

Dar

Eşinden mi ayrıldın nedir firgatin
Çık Yıldız dağına bir sema tutun
Orda Pir Sultan var ervah’ı zatın
Pir Sultan Abdalım Merdan Alidir

Semah
Erenler üstünde uyudum yattım
Ilim Deryasında ummana battım
Allah allah dedim bir semah tuttum
Oniki Imam Şahı merdan Alidir

Semah

Yıldız dağı derler çıktım bir yere
Orda elim ayağım değmedi yere
Yeniden bir semah tuttular yine
Oniki Imam Şahı merdan Alidir

Semah

Karanlık dünyada dil talgın eder
Muhip deryasını loş edip yutar
Aşkından Veliyi sevda kar eder
Evveli Haydardır Ahiri Haydar

Dede:
„Bismişah, Allah Allah. Dar’lar divanlar nur ola, gönüler bir ola. Semahlar saf ola, günahlar af ola. Seyir için olmaya, Hakk için ola. Kırklar Cemi’ndeki semahın katarına kayıt ola.
Aşk ile sevda ile yana gönüller
Nesimi’yle Mansur ile dar ola gönüller
Demde canlar ile didar ola gönüller
Resulü Ekrem ile
Şah’ı Velayet ile
Nur’u Hilafet ile
Semah döne gönüller
Semahınız Kırklar semahı ola
Dönenler şefaat bula
Gönüller mesrur ola
Kalpler huzurla dola
Pervazınız kabul ola
Gerçeğe hüü.

Hizmetiniz boşa gitmesin, hizmetinizde şefaat bulasınız. Hakk-Muhammed-Ali dilden dileğinizi, gönülden muradınızı versin. Dil bizden, yardım pirden olsun. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali.“
Darda duran semah dönen canlar „Allah-Muhammed, ya Ali“ diyerek yere niyaz ederler ve yerlerine çekilirler.

Saka Hizmeti
Hakk Muhammed Ali Hizmeti geliyor 3 defa ve dara duruyor
Bismillah Bism-i Şah Allah Allah!
Hizmetleriniz kabul ola. Muradlarınız hasıl ola. Allah cümlemizi didar-ı Ehl-i Beyt’e, meşrebi Hüseyne nail eyliye.Hizmetini gördüğünüz erenlerin evliyaların hüsn-ü himmetleri üzerinizde hazir ve nazir ola. Saklaya bekleye yolsuza uğratmaya. Hızır yoldaşınız Evliya haldaşınız ola. Dil bizden nefes Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli’den ola. Niyetleriz temiz, yüzünüz ak ola. Aydınlık gören cehennem narı görmeye. Nur-u Nebi, Kerem-i Ali, gülbangı Muhammedi, dem-i Pir Hünkar Hacı Bektaş Veli gerçekler erenler demine Hü
Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali.“

Bugün matem günü geldi
Ah Hüseyin Vah Hüseyin
Bugün matem günü geldi
Ah Hüseyin Vah Hüseyin

Senin derdin bağrım Deldi
Senin derdin bağrım Deldi
Ah hüseyin vah Hüseyin
Şehid düştü Şahı Merdan
Imam Hasan Şah Hüseyin

Şehid düştü Şahı Merdan
Imam Hasan Şah Hüseyin

Lütfuna muhtacız, eyle ihsan ya Hüseyin
Derdimize senden derman, eyle derman ya Hüseyin
Gayrıya muhtac eyleme sevenleri el-aman
Sen medet kıl bizlere her dem ya Hüseyin

İznin ile su getirdim aşkına vermek için
Aşkınla içenlere kıl ab-i hayat ya Hüseyin
Aşk olsun içenlere, rahmet göçenlere, lanet Yezid’e

Kerbelada uzun kuyu
Vermediler içim suyu
Kerbelada uzun kuyu
Vermediler içim suyu

Fatma Ana Ali Soyu
Fatma Ana Ali Soyu
Ah hüseyin vah Hüseyin
Şehid düştü Şahı Merdan
Imam Hasan Şah Hüseyin

Şehid düştü Şahı Merdan
Imam Hasan Şah Hüseyin

Yüzbin kere lanet olsun o sapıtmış güruha
Ahdı bozup şehit kıldılar, onlar seni ya Hüseyin
Güzel ismin hakkı için zikredeni darda koyma
Esenlik ver yaşlı gözle ağlayana ya Hüseyin

İznin ile su getirdim aşkına vermek için
Aşkınla içenlere kıl ab-i hayat ya Hüseyin
Aşk olsun içenlere, rahmet göçenlere, lanet Yezid’e

Kerbelada delik taşlar
Kuran okur kesik başlar
Kerbelada delik taşlar
Kuran okur kesik başlar

Fatma anaya olan işler
Fatma anaya olan işler
Ah hüseyin vah Hüseyin
Şehid düştü Şahı Merdan
Imam Hasan Şah Hüseyin

Şehid düştü Şahı Merdan
Imam Hasan Şah Hüseyin

Geçmisiz biz can-ü baştan erenler aşkına
Can gözü dem-be-dem Hakk’ı görenler aşkına
Kerbela’da su su diye can verenler aşkına
Gözüm yaşın sebil ettim için İmam Hüseyin aşkına

İznin ile su getirdim aşkına vermek için
Aşkınla içenlere kıl ab-i hayat ya Hüseyin
Aşk olsun içenlere, rahmet göçenlere, lanet Yezid’e

Kerbelanin yazıları
Şehit düştü gazileri
Kerbelanin yazıları
Şehit düştü gazileri

Fatma ananın kuzuları
Fatma ananın kuzuları
Ah hüseyin vah Hüseyin
Şehid düştü Şahı Merdan
Imam Hasan Şah Hüseyin

Şehid düştü Şahı Merdan
Imam Hasan Şah Hüseyin

Herkese su dağıtırken
„Allahın selamı üzerine olsun ya Hüseyin…
Muhammed Mustafa aşkına, Aliy’el Murteza aşkına.
Sakayım ya Hasan, Sakayım ya Hüseyin…Şefaat eyle damlası düşene ya Hüseyin …
Yardım eyle Allah Allah diye cağrışana ya Hüseyin…“

Kerbelada biter yonca
Boyu uzun beli ince
Kerbelada biter yonca
Boyu uzun beli ince

Şah Hatayım katarınca
Şah Hatayım katarınca
Ah hüseyin vah Hüseyin
Şehid düştü Şahı Merdan
Imam Hasan Şah Hüseyin

Şehid düştü Şahı Merdan
Imam Hasan Şah Hüseyin

Cem sakinlerinin hepsine yeterince dağıttıktan sonra, Sakacı gelip Kırklar Meydanı’nda tekrar dar’a durur
Hz. Hüseyin ile beraber Kerbela’da şehit düşen 72 şühedanın tertemiz ruhlarını, huzuru makamında ilahi nurunla nurlandır, şefaatınla mükâfatlandır, ya Rabb. Onların yüzü suyu hürmetine, bu sudan bir yudum içenin, dertlerine derman, hastalıklarına şifa eyle, ya Rabb. Bütün gelmiş geçmiş erenlerin, evliyaların hürmetine, bu sudan üzerine bir damla düşenleri, bütün sıkıntılardan kurtar, gönullerine iman ve huzur nasib eyle, ya Rabb. Hayir hizmetin hak katinda kabul ola emegin hak yaninda zay olmaya Şahı Kerbelanın nin hayir himmeti üzerine ola dağıttığın sakka suyu cenneti ala daki kevser suyundan ola, Dil bizden, şefaat Muhammed Mustafa’dan, Hüseyin-i Kerbela’dan olsun. lanet Yezid’e. Rahmet mümine, gerçeğe Hüü, mümine ya Ali“

Sakacı „Allah-Muhammed, ya Ali“ diyerek, yere eğilip secde eder, geri geri yerine çekilir.
„Cem dirliği ile gönül birliği ile Allah’ın huzuruna inelim secdeye“ diyerek cemaati secdeye getirir ve devam eder:“Bismişah, Allah Allah. „

„Bismişah, Allah, Allah. İbadetlerimiz kabul ola. Secdelerimiz meleklerin yaptığı secde ola. Meydanlarımız abad ola, gönülerimiz iman ola. Cemlerimiz Kırklar Cemi ola. Evrenin yaratıcısı o yüce Hakk, Muhammed Mustafa’nın, Aliy’ül Murteza’nın şefaatlarından mahrum etmesin. Şahı Evliya’nın, Ehlibeyt’in hürmetine, cehennemin narından, şeytanın şerrinden, kabir azabından, zalimin zulmünden, kâfirin küfründen, haksızın zulmünden, ateş ve afetlerden, görünür görünmez kazalardan belalardan, saklasın, beklesin, korusun.

Eli erde, yüzü secdede, Allah, Allah diyenlerin, Hakk alemin dilden dileklerini, gönülden muratlarını versin. Gökte hayırlı rahmet, yerden hayırlı bereket ihsan eyle, ya Rabb. Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Oniki İmamların, Ondört Masum-u Pakların, Onyedi Kemerbestlerin, Kırkların katarından, didarından ayırma. Onların yüzü suyu hürmetine, milletimizin, toplumumuzun birlik ve beraberliğini bozma, huzur ve sükûnet nasip eyle, Bütün geçmişlerimize rahmet, geleceğimize selamet ihsan eyle. Emeklerimizi boşa verme, dualarımızı dergâh-ı izzet’inde kabul eyle. Tevhidimiz oldu tamam, yardımcımız On iki İmam. İbadetlerimiz kabul, muratlarımız hasıl ola. Yüce Allah, zikirlerimizi dünyada dilimizden kesmeye, Ehlibeyt’in katarından ayırmaya. Duası bizden, inayet imam Ali’den, şefaat Muhammed Mustafa’dan, kabulü de Allah’tan ola.
Nur-i Nebi, Kerem-i Ali, gülbankı Haci Bektasi Veli. Dil bizden, şefaat Hz. Muhammed’den olsun. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali,
DARDAN INDIRME
Delil’in Sır Edilmesi

„Hüü erenler, Hakk-Muhammed-Ali’nin hizmeti geliyor“ der, bir adım ileri atar. İki defa aynen tekrarlar, üçüncü adımda tam ortaya gelir. „Hayır, himmet pirim“ dedikten

Üstümüzden gezen erenlerin ruhudur
Göz yaşımız ibadetin sırrıdır
Yanan delilimiz Hakk’ın Nur’udur
Muhammed Mirac’a gitti bu Nur’dan
Muhammed Ali’nin Nur’udur bu Nur
İrfan meydanında bu Nur bulunur
Pir’in himmetiyle delil sır olur
Himmet eyle Pir’im sır olsun delil

der ve delilin yanına gidip önünde diz çöker ve dedenin duasını bekler. Dede delilciye şu duayı verir:
„Bismişah, Allah Allah. Batın oldu, Çırağ-ı Nur-i Muhammed. Zahir oldu Şems-i Mah-i Muhammed. Delilimiz sır ola, gönlümüz Nur-i İman ola. Erenler evliyalar yardımcımız ola. Emeklerin boşa gitmeye. Dualarımız Hakk-Muhammed-Ali’nin dergâh-ı izzet’inde kabul ola. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali.“
Delilci: „Allah eyvallah Hüü dost“ der ve delili sır eder. Önüne „Allah-Muhammed, ya Ali“ diyerek, delili alır, geri geri yerine çekilir.

Postun Kaldırılması Süpürgeci seccade
„Bismişah Allah Allah. Dualarımız kabul, ibadetlerimiz makbul ola. Muhammed’in himmetiyle, Ali’nin mürvetiyle, cemimizin mühürü açıla. Hakk’ın rahmeti üstümüze saçıla. Eksiklerimiz tamam yazıla. Hizmet sahipleri hizmetlerinden şefaat bula. Seccaden temiz, yüzün ak ola. Yüce Allah tekrar bu yolu, bu cemi hepimize nasip eyleye. Gerçeğe Hüü, mümine Ya Ali.“

Sofraci Hizmeti
Sofra aldım destime
Hakk’dan hidayet isterim,
cümle cem erlerinden
nasip nusret isterim,
Allah ulu, sofra dolu,
Pirimiz Hacı Bektaş Veli
Allah, Muhammet, ya Ali

„Bismişah Allah, Allah
dağıttım bu niyazı,
elimde yoktur tartı ile terazi,
ey canlar, herkes oldu mu lokmasına razı?“

Muhammedin gül cemaline Hasan ve Hüseyinin kemaline Aliyel Murtazanın yoluna
Allah eyvallah Hü

„Bismişah, Allah Allah. Hizmetin kabul ola. Hakk-Muhammed-Ali yardımcın ola. Hızır yardımcın ola. Emeklerin boşa gitmesin, hizmetinden şefaat bulasın. Dilden dileğin, gönülden muradın versin. Dil bizden, Nefes Hz. Hünkâr’dan olsun. Gerçeğe Hüü, mümine ya Ali.“

Evvel Allah diyelim, kadim Allah, Allah diyelim, geldi Ali sofrası, Hakk versin biz yiyelim. Allah eyvallah gerçeğe Hüü…“
„Bismişah, Allah Allah. Lokmalarınız makbul olsun. İbadetleriniz kabul olsun. Yiyene helâl, yedirene delil olsun. Yeri göğü yaratan yüce Allah, emeklerinizi boşa vermesin. Bir lokması, bir kazaya, bir belaya karşı gelsin. Hayır, hizmetiniz kabul olsun. Hizmetinizden şefaat bulasınız. Sofranız Kamber’in sofrası olsun. Yardımcınız Hakk-Muhammed-Ali olsun. Dil bizden, himmet pirden olsun. Gerçeğe Hüü, Mümine ya Ali.“

Sofra Toplanması

„Bismişah Allah Allah. Bu gide, ganisi gele. Hakk-Muhammed-Ali bereketini vere. Kazanıp getirenlerin, pişirip döşürenlerin, elleri ayakları dert görmesin, gönülleri keder görmesin. Yiyenlere helâl, yedirenlere delil olsun. O yüce Rabb’il Alem’in, dilden dileklerini, gönülden muratlarını versin. Her lokması bir kazaya, bir belaya karşı gelsin. Lokmalarınız dergâh-ı divana kayıd olsun. Muratlarınıza nail olasınız. Lokma hakkına, sofra hürmetine, evliyalar keremine, gerçeğe Hüü, mümine ya Ali.“

Dededen Cemi Terk Etmek İçin Son Dua

Dede bir tercüman okuyarak, cemi terk etme müsaadesi verir:
„Allah… Allah…
Oturan ‚duran, koğuşuz gaybetsiz evine varıp yastığına baş koyan, sağ yatan selamet kalkan… Ali yoldaşı, Hızır kılavuzu ola.
Gerçek erenlerin demine Hu…“

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Check Also

ALİ’ YE BAĞLI

Bizim erkanımız, bizim yolumuzAllah bir Muhammet, Ali’ye bağlıSer çeşmeden sunulmuştur dol…