Home Alevilik Önemli Kavramlar Aşure gününe dair
Önemli Kavramlar - 30. September 2020

Aşure gününe dair

Geçtiğimiz günlerde yine ‘Aşure Günü’ yaşandı. Ve gelecek senelerde de yaşanacak. Umarız bu sefer Aşure şenlik için yapılmaz

Azınlık (!), (2012 yılı itibariyle) 1332. kez yas günü töreni yaptılar, peygamberin torunu Hz. Hüseyin ve tüm soyu Kerbelâ’da katledildi diye…
(Onlar, hiç olmazsa ne yaptıklarını biliyorlar).
Çoğunluk (!) ise, aşure pişirip konu komşuya dağıttı.
Bu aşureyi neden pişirip neden zevkle kaşıkladıklarını bilmeden…
Halbuki, Hz. Hüseyin’i Eskimolar öldürmemişti ki… (Kızı Ümmü Habibe nedeniyle Hz. Muhammed’in kayınpederlerinden biri olan, Uhud ile Hendek savaşlarında Hz. Muhammed’e karşı savaşanların komutanlığını yapmış) Ebu Süfyan’ın torunu, İslâm’ın 6. halifesi Yezid’in işiydi o katliam.
Kerbelâ katliamının sorumlusu Halife Yezid, tepkili Hz. Ali taraftarlarının Hz. Hüseyin için tuttukları yası boğuntuya getirmek amacıyla aynı günü bir bayrama dönüştürme politikası izlemiş, ziyafetler verilip tatlılar yenmesi adetini başlatmıştı. (Kaynak 1)
Şiiler dövünürken, “bu adamlar da neden dövünüyor ki ?” diyen Sünnilerin asırlardır keyifle aşureye kaşık sallama geleneğinin başlangıcı odur.


Peygamber soyunun kurutulduğu Kerbelâ katliamı, caniliğin yine de ılımlı bölümü.
Ama ya Harre Vak’ası ?

Kasabanın sokaklarında yüzlerce, belki de bin çocuk…
Yıl, ay, gün olarak hepsi de aynı yaşta, üçüz-beşiz kardeşler gibi.
Hepsi de babasız.
Daha doğrusu, babaları belirsiz.
Çünkü hepsi de aynı gün tecavüze uğramış kadınların çocukları.
Bunlar ‘Harre çocukları’… ‘Evlad-ı Harre’…


Kerbelâ olayından sonra başkaldırı olur Medine’de ve Mekke’de.
O başkaldırıları bastıracağız diye Halife Yezid’in adamları son aşamada Mekke’ye saldıracak, Kâbe’yi tahrip edip yakacaklardır. Ama ilk önce Medine’nin üstüne varmışlardır. Halife ordusunun en gözde özel kuvveti olan 500 Rum askeri ile birlikte…
Direniş kırılınca üç gün yağmalanıp talan edilir Medine. Yüzlerce, binlerce kişi kılıçtan geçirilir. “On bini aşkın kişi… “ diyenler de vardır.

Yaşar Nuri Öztürk’ün çeşitli vesilelerle dillendirildiği üzere (Kaynak 2, 3, 4), Hristiyanların engizisyon uygulamalarına ilham verir Medine’deki işkenceler. Yağmalanacak malı olmayanların sakalları yolunur tek tek, ceza olarak. Ya da kadınların kucaklarındaki bebekler alınır, duvarlara çarpılıp parçalanır.
Bin kadar ‘bakire’ye tecavüz edilir. (Yaşar Nuri Öztürk, bu sayıyı 900 kişi olarak veriyor).
İşte İslâm kaynaklarında ‘Evlad-ı Harre’ diye anılan ‘Harre çocukları’ bu tecavüzlerin ürünüdür.
Peygamberin sahabelerinden 80’i öldürülür. Özellikle Bedir Savaşı’nda yer almış olanlar temizlenir. Onların kesik kafaları önüne getirildiğinde Halife Yezid’in keyifle şiir okuduğunu söyler Yaşar Nuri Öztürk. Dedesi Ebu Süfyan ve taraftarları Uhud Savaşı’nda müslümanları yendiği gün, İslâm karşıtı ecdadının kutlama için savaş alanında okuduğu şiiri tekrarlamıştır Halife Yezid.

Günümüzün ‘Yurdum Sünnîleri’ bilmez ve bilse de zaten anlamayacaklardır ‘ecdad’larından bir bölümünün diğer bir bölümünü Harre’de neden doğradığını, yağmalayıp tecavüz ettiğini.
Bir kan davası yaratmış Bedir Savaşı’nın neden ve içeriğini bilmedikleri için.
Bu olayların yaşandığı tarihlerde Arap müslümanların yalnız birbirlerini değil, salt yağma ve talan uğruna daldıkları Asya topraklarında Türkleri de çoktandır kesiyor olduklarını ve daha asırlarca da keseceklerini bilmedikleri gibi…

Bilmemek mutluluk kaynağıdır. Keyifle kaşık sallanır aşureye…

Harre rezilliği, 683 yılında yaşanmıştır.
Müessif ama münferit bir olaydır.
Suikast sonucu; (a) ikinci halife Ömer’in katledilişinden 39, (B) üçüncü halife Osman’ın katledilişinden 27, (c) dördüncü halife Hz. Ali’nin katledilişinden ise 22 yıl sonra yaşanmış münferit bir olay…
Aynen, (a) peygamber eşi Ayşe’nin Halife Hz. Ali’ye karşı 656 yılında giriştiği Cemel, (b) (sonradan 5. halife olacak) Muaviye’nin de 4. halife Ali’ye karşı 657 yılında gerçekleştirdiği Sıffin savaşlarındaki gibi onbinlerce kişinin öldüğü türden müessif, ama neyse ki münferit bir olay…
Kerbelâ katliamından üç yıl sonra, Halife Abdülmelik’in komutanı Haccac’ın saldırıp Kâbe’yi bir kez daha yıkmasından ise 8 yıl önce yaşanmış müessif ama münferit bir olay…

İşte, daha sonra da müessif ama münferit olaylar yaşama geleneğinin kökeninde, sevgi-barış-hoşgörü-kardeşlik ideolojisinin özlem duyulan o güzel geçmişi yatar.

KAYNAKLAR :

  1. http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/728/9238.pdf (s. 9)
  2. http://www.timeturk.com/…/27-agustos-sahabi-katliami…
  3. http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?TabId=250… (8. paragraf)
  4. http://webarsiv.hurriyet.com.tr/1998/08/28/63535.asp

‘Harre Olay’na değinen diğer kaynaklar :

  • http://www.diyanet.gov.tr/…/2011aylik/aralik/aylik.pdf (s. 14, sütun 1)
  • http://www.mehmeteminakin.com/…/Dosyalar/pdfdosya/d148.pdf (s. 314)
  • http://www.ekosiyaset.com/article.aspx?yazarId=46&yaziId=330
  • http://www.caginpolisi.com.tr/v1/yazdir.php?art_id=771 (34. paragraf)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Check Also

ALİ’ YE BAĞLI

Bizim erkanımız, bizim yolumuzAllah bir Muhammet, Ali’ye bağlıSer çeşmeden sunulmuştur dol…