Home Alevilik Önemli Kavramlar Dar Alevilikte Dardan İndirme
Dar - 24. Oktober 2020

Alevilikte Dardan İndirme

Alevilikte dardan indirme, bir kurban keserek alevi erkanına girenlerin Hakka yürüdüklerinde yapılan erkandır. Aslında toprağa verildiğinden itibaren 40 gün sonrası yapılmalıdır. Ama akrabaların bazen çok uzaktan gelmeleri yüzünden dardan indirme bazı yerlerde aynı gün bazı yerlerde 3 gün sonra yapılıyor. Doğrusu 40 gün sonra yapılmasıdır.

Cem de kurbanı olanın sorgusuna kadar aynı yapılır, dar dan indirme buradan başlar.

Ey bizleri var eden ulu Yaradan,

Bugün buraya aramızdan ayrılan ve sana yürüyen bir canımızın 40. gününde dar dan indirmek için toplandık ve sana dua ediyoruz.

Ya Allah, can kıblesine döndük. Sana yakarıyoruz. Hakk’a yürüyen can senin aşığındır. Sen canansın, o can. Şimdi canı, bedenini terk etti; bedeni toprağa döndü, canı ise sana. Ateşten, havadan, sudan ve topraktan var olduk. Hü dedik gerçekler aşkına!

Anamız yer, babamız yağmurdur kal-u beli. Ateşten Ateşe, Havadan Havaya, sudan suya Topraktan toprağa! Can cana doğru, nur ile geldik sır ile gideriz! Hakk kapısından geldik dünya evine, geldiğimiz kapıya döneriz. Durduk divana, uyduk meydana. Can cana. Can didara.

Pir Ali, mürşit Muhammed ve Ehl-i beyt yüzü suyu hürmetine üçler, beşler, yediler, onikiler, ondörtler, onyediler ve kırklar bize yardımcı olsun, yol göstersin.

Hakk’a yürüyen canımızın arkasından yaptığımız dualarımız gönül defterine kayıt edilsin, hatırlansın, silinmesin.

Erenler, canlar, dostlar, yarenler
Yüzümüz yerde, özümüz dâr’da
Elimiz bağlı, yüreğimiz dağlı
Gözümüz yaşlı, bağrımız ateşli
Yaşam bitimli, acılar bitimsiz

Yer anamız, gök atamız
Doğada doğduk, topraktan var olduk
Bir tende can bulduk,
Kişi kötü demeyelim, işi kötü diyelim
Bağışlamak en büyük emek
Emeğiniz varsa bağışlayın

Ateş külde söner, acı yürekte diner.
Acı paylaşıldıkça azalır,
Sevgi paylaşıldıkça çoğalır.
Acılar azalsın, sevgiler artsın.
Kinler bitsin, dostluklar pekişsin.
Yeni yaşamlarda yeni çiçekler yeşersin.
Allah kalanlara uzun esenlik dolu yaşam versin.
Erenlerin, evliyaların yardım etsin.

Nur-u Nebi Keremi Ali Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli ve gerçek erenler demine devranına Hu.
Gerçeğin demine hû! Ya Ali.

“Fırsat elde iken bir amel kazan
Gülcemalın bir gün solsa gerektir
Zevkine aldanıp tapma dünyaya
Dünya malı bunda kalsa gerektir

Cahil bildiğinden hiç geri kalmaz
Bin nasihat etsen bir pula almaz
Kişinin ettiği yanına kalmaz
Herkes ettiğini bulsa gerektir

Yarın hakkın divanına varılır
Ruzü mahşer günü sival sorulur
Günahın tartarlar mizan kurulur
Anda haklı hakkın alsa gerektir
Bana böyle geldi mevladan hitap
Dil tutulur olur dem, verilmez cevap
Kimine lütfolunur kimine azat
Cennet tamu haktır dolsa gerektir

Genç Abdalım Hakk’a yanık olana
İtikatı bütün sadık olana
Hakikatta Hakk’a âşık olana
Divanda şefaat olsa gerektir.”

Merhumun Darına duracaklar meydana gelsin
“Cem erenlerinin huzurunda yunacak, arınacak, Hakk’a yürüyen…canımızın vekili olarak meydana gelecek olan canlar için
serilecek bu post, hakikat meydanı ola
Cem birliğine, sohbet sırlığına, uğur açıklığına Allah Eyvallah, Hü

Dede Cem Evi’nin cemaatına sorar.
Hakka yürüyen canı nasıl bilirsiniz? içinizde alacağı olan var mı? Borcunu meydandaki mirasçısı ödeyecek, küsülüsü var ise namına barışıp gönlünü alacaktır,. “Bedeni Toprak Ananın kucağında, canı-ruhu Dar da olan ve Hakka Yürüyen ……………. Canımızdan arinmiş, incinmiş, gücenmiş, algın, dargın, kırgın, küskün, haksızlığa uğramış, alacağı – vereceği olan yol bacımız, can bacımız, yol kardeşimiz, can kardeşimiz var mı? Hataya düşüp eline, beline, diline sahip olmayan, Hak ile bağlanan ikrarında durmayan; can incitmiş, emekle hakketmediğine rızasız el uzatmış, özünü haktan koparmış, kusurunu özünden gizlemiş, yol bacımız, can bacımız, yol kardeşimiz, can kardeşimiz var mı? Varsa, Hak Nefesiyle dile gelsin özünü Hak Meydanına sersin, hakka teslim olsun, alacağı varsa alsın, vereceği varsa versin. Hakka yürüyen canımızın omuzlarında “Can Hakkı ” kalmasın.
Gelen, duran, bilen özünü Hak ile birlesin. Varlığını vicdanına hakim kilsin öyle gelsin, öyle dinlesin. Can inciten, gönül kiran, kusurunu özünden gizleyen Hakkın binasını yıkandır. Haddini bilmeyenin, aklanıp paklanmayanın, Hakkın katarında, erenlerin nazarında yeri yoktur. Çünkü bu Yol Erkânında Can Hakkı, İnsan Hakkı, hemen her şeyin üstündedir. Hak Hakikat, Hak Meydanı Hakka acıktır.“ der.
Alevilikte „Gerçeğe Hü“ diyorsak eğer, Anadolu Alevi öğretisinde her gerçeğin mutlaka bir sahibi vardır. Hak gerçekte, gerçek de Hakta mevcuttur. Er veya geç, Hak ile Hakikat buluşur, inancındayız. Bu ulu Yol da nasip alıp, menzile erdiğimiz, yaşamın yol durağı Hak Erkânında, Alevi Yol erenlerinin nefeslerin-den beslendiğimiz, inanç boyutuyla dar adaleti ve kurallarını onlardan öğrendiğimiz bu yol da; „Her gerçek Haktan alınır, Haktan alınan Hakka verilir.“ „Haktan gelen Hakka döner“ düşüncesi gerçeğin taa kendisidir.

Meydanda dara duran oğlu kızı da söz alır.

İnandığımız bu yolda, tüm canların huzurunda, erenler
meydanında, pir divanında, elim erde, yüzüm yerde, özüm darda,
Mansur gibi canım kurban, tenim tercüman, hakka yürüyen kardeşim Şükrü namına, rahmetliğin elinden, dilinden veya bir hareketinden ağrımış, incinmiş var
ise veya borcundan dolayı alacaklısı var ise bile gelsin. Dile gelsin, hakkı olan hakkım dilesin rahmetlikten gelecek davacının davasına boyun eğmeye razıyım. Döktüğünü dolduracağım. Yıktığım yapacağım. Ağlattığını güldüreceğim. Haşri neşri burda tamamlayacağım Ahirette davalı kalmasın, der.

Cem Evi’nin cemaati, Allah taksiratını af eylesin. Burda sorulan
orta sorulmaz olsun, iyi bilirdik. Allah rahmet eylesin, derler.

Dede okur Cem Evi cemaatı Allah Allah, derler.
Rahman ve Rahim olan Allahın adıyla
Ya iki çihan serveri Muhammed Mustafa ve Şahimerdan Aliyyel Murtaza, işimizi
sen ahsan eyle sen himmet eyle.

Ya Rab, Hz Muhammed Mustafanın Alıyülmurtezanın üçlerin
beşlerin yedilerin kırkların yüzü suyu hürmetine yüzü suyu
hürmetine. Hakka yürüyen merhumun Makamını cennet eyle.
Sualini asan eyle.Azabı var ise af eyle ve cümle günahlarını bağışla. Rahmet ve mağfiret üzere ise rahmetini mağfiratını günden güne ziyade eyle.
Allah Allah Allah…

La feta illa Ali la Seyfe ila zülfikâr ve zikrolunan Nadi Ali’nin izzeti
ve şefkati ve azimeti hürmeti hakkı için. iki cihan serveri sevgili Peygamber’imiz
Hz. Muhammed Mustafa’nın ve Şahimerdan Aliyyül Murtaza’nın ve Hatice,
Kibriya, Fatıma-i Zehra’nın, İmam Hasan Hulk Rıza’nın, imam Hüseyni şehidi Kerbela’nın ve imam Zeynel, İmam Bakır, imam Cafer’i Sadık’ın imam Musa-i
Kâzım’m ve imam Aliyül Rıza’nın, imam Muhammed Takî’nin, İmam Aliyyül
Nakî’nin, imam Hasan Ali Askerî’nin ve imam Muhammed Mehdi Sahibi
zamanın ve zikrolunan On iki İmamlar’ın hürmeti hakkı için lütfeyle, kerem buyur
Hakka yürüyen merhumun Makamını cennet eyle. Sualini asan eyle.Azabı var ise
af eyle ve cümle günahlarını bağışla. Rahmet ve mağfiret üzere ise rahmetini mağfiratını günden güne ziyade eyle
Allah Allah

Ya Rab . Hz. ibrahim Halil Peygamber’in ateşini gülüzar ettiğin için
ve Davut Peygamber’e elinde demiri ateşsiz mum gibi erittiğin ve Süleyman Peygamber’in bir manada olan mührünün insan, cin, dev, periler ile suya, toprağa, ateşe, havaya tüm tabiata ve eşyaya hükmünü yürüttüren Allah’ım bu kerametlerin,azametlerin hürmeti hakkı için, vücutuna kurt düşürdükten sonra yine sıhhatine kavuşturduğun Eyyup Peygamber’in, para ve kıskançlık ile kardeşleri tarafından kuyuya atılan, ve sonra Mısır a sultan olan Yusuf Peygamberin yüzü suyu hürmetine
Hakka yürüyen merhumun Makamını cennet eyle.
Rahmet ve mağfiret üzere ise rahmetini mağfiratını günden güne ziyade eyle. Allah diyelim Allah Allah Allah…

Adem Peygamber’in ve Havva’nın ve bunlardan gelen nesillerinden gelen cümle mümin ve evliyaların. peygamberlerin hürmeti hakkı için, Adem Peygamber’e
buyruk tutan secde eden meleklerin ve onda olan secdenin, onda olan hasanetin hürmeti hakkı için. Hz. Musa Peygamber’in Tur Dağı’nda hakla ettiği Kelâmetin ve münaeaatın ve elindeki asa’nın ve asa ile gösterdiği mucizelerin ve İsa
Peygamber’in gösterdiği mucizelerin yüzü suyu hürmetine
Hz Musa’ya nazil olan Tevrat’ın, Davut’a nazil olan Zebur’un, isa’ya nazil olan
incil’in ve iki cihan serveri Muhammed Mustafa (S.A.S.) Efendimiz’e nazil olan
Kur’an-ı Kerim’in zikrolunan 4 kitabın ve dört kitapta gönderdiğin surelerin,
ayetlerin hakkı için ve bunlarda bulunan 29 hecenin hürmeti hakkı için…
Hakka yürüyen merhumun Makamını cennet eyle.
Rahmet ve mağfiret üzere ise rahmetini mağfiratını günden güne ziyade eyle. Allah diyelim Allah Allah Allah..

Ve cümle arşta bulunan meleklerin Cebrail’in, Mikâil’in, Azrail’in, israfil’in ve ulu meleklerin azimeti Hürmeti hakkı için ve iki cihan serveti Muhammed Mustafa
ve hak tealâmn ihsan edip verdiği peygamberliğine (hürmetine, mucuzatına, keremine ve Şahimerdan Aliyyül Mürtaza’nın kerametine ve azimetine Düldül, Zülfîkâr, Kamberin hizmetine ve Zülfikâr ile yaptığı kazanın hürmeti hakkı için
Hakka yürüyen merhumun Makamını cennet eyle. Sualini asan eyle.Azabı var ise
af eyle ve cümle günahlarını bağışla. Rahmet ve mağfiret üzere ise rahmetini mağfiratını günden güne ziyade eyle

Hak’ka yakın olan ve duası kabul olan mümin kulların Nesim’inin,
Yemini’nin, Virani’nin, Fuzuli’nin, Şah Hatayi’nin, Kul Himmet’in, Pir Sultan’ın
ve 57 bin hak aşıklarının aşkı ateşi, hürmeti hakkı için Merhumu dardan indir. Günahlarını af eyle.
yarabbi yüzümüz kara, günahımız çoktur Yüce zatın ve sıfatın binbir ismin hakkı
için. Cümle cihanı tutan nurun ve kemalin hakkı için. Kudretin, hikmetin hakkı
için ve kelâmı kadimin, ismi azamın hakkı için. Muallakta duran arşın kürsün
hakkı için. Muhammed Mustafa’nın, Aliyyül Murtaza’nın hakkı için

Hakka yürüyen merhumun Makamını cennet eyle. Sualini asan eyle.Azabı var ise
af eyle ve cümle günahlarını bağışla. Rahmet ve mağfiret üzere ise rahmetini mağfiratını günden güne ziyade eyle Sualini kolay eyle. Kurtulmuş muradına ermiş mümin kullarından eyle.
Hz. Peygamberimizin Ali’nin evladının. Ehl-i Beyt’inin
sancağının cem ettiği, Cemalullahı görmeyi nasip ettiğin kullarından eyle diyelim/Allah Allah

Göklerden süzüldüm, tertemiz indim,
Yere indim, yerli renge boyandım,
Boz bulanık bir sel oldum, yürüdüm,
Çeşit çeşit türlü renge boyandım.

Azgın azgın çağlayarak, akarak,
İnsafsızca tahrip edip, yıkarak,
Ne utandım, ne kimseden korkarak,
Kusur, günah, kirli renge boyandım.

Yüzümü yere vurdum, süründüm,
Çok dolandım, ırmak oldum göründüm,
Eleklerden geçtim, yundum, arındım,
Kâmiline karlı renge boyandım. Irmak olup kavuşunca denize,
Dalgalandık, coştuk, tastık biz bize,
Çok zaman seyrettim, aya, yıldıza,
Aydın, parlak, nurlu renge boyandım.

Veysel,Haktan geldim,hakka göçtüm,
Ben diyenler yalan, gerçeği seçtim,
Bir buhar halinde göklere uçtum,
Kayboldum, o sırlı renge boyandım.

Hazreti Hüseyin’in Kerbelâ’da suçsuz yere akıtılan mübarek şehit
kanı hakkı için. Haksızlığa karşı mücadelede ser verip sır vermeyenler kanı hakkı için. Çağırınca Seyyid Gazi, Hüseyin Battal Gazi, Yunus Emre, Taptuk Emre Balım Sultan Karacaahmet Sultan ve Hacı Bektaşî Velî hakkı için. Erenlerin ettiği ikrar hakkı için.
Üçler, beşler yediler, kırklar hakkı için. Budalalar sermestler hakkı için. Mecnunun Leylası, erenler hayn hası hakkı için Aşıklar, sadıklar sohbeti, cemi hakkı için.

Hakikat ehlinin dini hakkı için. Eyvallah ehlinin insafı hakkı için rum evliyaları
abdalları hakkı için. Horasan pirleri nutku hakkı için. Nihan dervişleri sırrı hakkı için. Büyük kamu pirler, tarikat sultanları hakkı için. Aşıklar ateşi ahi hakkı için. Ahitler ibadeti Teşbihi Secdagâhı Hakkı için Kerbelâ’da elem çeken bacı kardasın hakkı için. Kerbelâ’da suçsuz yere kam dökülen şehitlerin şühedaların hakkı için.
Kamu müminlerin penahı hakkı için. Senin sevgili Peygamber’in Muhammed
Mustafa hakkı için. Gerçeklerin rehberi tüm tarikatların piri pirlerin imamı Resullullahın varisi ve Velisi olan Aliyyül Murtaza’nın hakkı için.

Hakka yürüyen merhumun Makamını cennet eyle. Sualini asan eyle.Azabı var ise
af eyle ve cümle günahlarını bağışla. Rahmet ve mağfiret üzere ise rahmetini mağfiratını günden güne ziyade eyle Sualini kolay eyle. Kurtulmuş muradına
ermiş mümin kullarından eyle

Zahirde , Batında olup duamıza katılan mümin müslüm bacı kardasın geçmişlerine
de rahmet eyle, nurlarını ve makam ve derecelerini yüksek eyle. Bakı kalanlarına
uzun ömürler ver. Aile yuvalarında huzur ve saadetler ver. Vakti saadetlerini
mübarek eyle. Ettikleri ibadetlerini kabul eyle. Muratlarını hasıl eyle. Münafıkları
hor ve hakir eyle. Sana inananları şadı hürrem eyle.

Allah’ım Reesulullahın Alinin Evladına Ehlibeytine saygımız,
selamımız, hürmet ve muhabbetimizi kadim eyle demi devranı
Hz. Ali Pirimiz ustazımız Hacı Bektaşı -ı Veli demine devranına Huu,

Hata ettim huda indirsin dardan
Muhammed Mustafa indirsin dardan

Darda buğunda koymaz mümin olanı
Aliyyül Murtaza indirsin dardan

Hatice, Kibriye, Fatıma, Zehra
Resul Ehlibeyt’i indirsin dardan

imam Hasan aşkına girdik meydana
Hüseyni kerbela indirsin dardan

Ali’nin Düldül’ü Kanber’i bile
Zülfıkâr’ı kaza indirsin dardan
İmam Cafer soyu Bakır ve Cafer
Kazım Musa Rıza indirsin dardan

Taki Naki Hasan Ali Askeri
Mehti sahip Liva indirsin dardan

Bilirim günahım hadden aşmiştır
Resul ehlibeyti indirsin dardan

Şah Hatayim on iki imam nur oldu
Nuri Hakkı huda indirsin dardan

Burada okunan Duadan, Verilen lokmadan, hasıl olan sevabı,Hakk’a yürüyen canımızın Ruhuna hibe eyledik, Dergahı izzetinde kabul eyle.
Sevabını, bu merhumun ruhuna eriştirip, ruhunu şad eyle.
Şefaat senden ya Resullulah.
Hakk Muhammed Ali kabul eyliye.
Yiyene helal, yedirene delil ola.
Hizmet sahipleri, hizmetinden şefaat bula.
Hakk’a yürüyen canımızın ruhu şad ola, kabri nur mekanı cennet ola.
3-5-7-12-14-17-40 ların yüzü suyu hürmetine, Dualarımızı kabul ola.
Hak Muhammed Ali; Cümlemizi, bekliye, saklıya,göre,gözete,
Ağrı, acı, keder vermeye. Ölenlere rahmet, kalanlara sağlık ihsan eyliye.
Gercege Hü.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Check Also

ALİ’ YE BAĞLI

Bizim erkanımız, bizim yolumuzAllah bir Muhammet, Ali’ye bağlıSer çeşmeden sunulmuştur dol…