Home Alevilik Alevilikle ilgili Tarihler
Alevilik - 26. September 2020

Alevilikle ilgili Tarihler

570    Hz. Muhammed’in doğumu (20 Nisan 571)
575    Osman ın Doğumu
595    Hz. Muhammed’in Hz. Hatice Ile evlenmesi
609    Hz. Fatıma’nın doğumu (18 Ocak)
609    Hz. Muhammed’in Pezgamberlik gelmesi 40 yaşında yoksa 39 mu
609 Osman ın Müslüman oluşu 34 yaşında
621    Mirac olayı
622   Medine ye Hicret
622    Hz. Muhammed’in Hz. Ali ile Musahib olması
623    Hz. Ali’nin Hz. Fatıma ile evlenmesi
624   Medine de Yahudilerle ilk Savaş
624   Bedir Savaşı  Ebu Süfyana karşı
624    İmam Hasan’ın doğumu (11 Nisan)
625    İmam Hüseyin’in doğumu (25 Şubat)
628    Hz. Ali  Fedek Savaşı
629    Müslümanların Mekke yi ziyaret etmeleri Hac
630    Müslümanların Mekke yi feth etmeleri
632    Hz. Ali Yemen Seferi
632    Peygamber veda konuşmasında yerine Hz. Ali’yi atadı (23 Şubat)
632    Peygamberimiz Hz. Muhammed’in vefatı (8 Haziran)
632    Ebubekir in Halife secilmesi
634    Ebubekir in Ölümü  Ömer in Halife seçilmesi
644    Ömer in Öldürülmesi  Osmanın Halife seçilmesi
656    Osman ın Öldürülmesi  Ali nin Halife seçilmesi
656    Cemel Savaşı (4 Aralık)
656    Sıffeyn Savaşı ve Hakem Olayı :657 Sıffin Savaşı (26 Temmuz)
658    Hakem olayı Ezruh  Amr bın As  Şubat
661    Hz. Ali’nin şehadeti (24 Ocak) Abdurrahman bin Mülcem tarafından
663    Hz. Hasan ın  halifelikten Muaviye lehine feragatı
670    İmam Hasan’ın şehadeti (25 Mart)   ( 672 de olabilir)
676    İmam Muhammed Bakır’ın doğumu (16 Aralık)
680    Kerbela Olayı – Hz. Hüseyin’in şehadeti (10 Ekim)
699    İmam Cafer-i Sadık’ın doğumu
713    İmam Zeynel Abidin’in şehadeti ( 717 de olabilir zehirlenerek öldürüldü) 57 yaşnda
717    Abbasi devletinin kurulması
718    Eba Müslüm ün Horasan a vali gönderilmesi
738    İmam Muhammed Bakır zehirlenerek öldürüldü yerine imam cafer geçti
749    Alevi kelimesi konuşulmaya başlandı
733    İmam Muhammed Bakır’ın şehadeti (28 Ocak)
745    İmam Musa Kazım’ın doğumu
746    Eba Müslim’in Horasan’a gitmesi
747    Horasan da Eba Müslim’in ayaklanması
751    Eba Müslüm Talas Savaşı  Çinlilere karşı
756  Eba Müslüm ün öldürülmesi Halife Mansur tarafından Ocak ayı
762   Alevilerin isyanı Mekke ve Medinenin geri alınması ve tekrar kaybetmeleri
763   Harun El Reşid doğdu  Rey şehrinde  Hadinin  Kardeşi
765    İmam Ali Rıza’nın doğumu (29 Aralık)
766    İmam Cafer-i Sadık’ın şehadeti   ( 765 de olabilir Zehirlendi  Halife El.Mansur
775    Halife El.Mansur öldü 7 ekim   Yerine Mehdi Halife oldu
777    Halife Mehdi öldü yerine   Hadi  gecti
786    Alevilerin tekrar Medine yi ele geçirmeleri Fah savaşı ile kaybetmeleri
789    Fah savaşından kaçan İdris Mairib Aksa da İdrisiler devletini kurdu
791    792    Harun Reşid   İdrisi  zehirletti Vlila da
799    İmam Musa Kazım’ın şehadeti
803    İdrisin 11  yaşındaki oğlu İdris hükümdarlğını ilan etti ve Fas sehrini  kurdu
811    İmam Muhammed Taki’nin doğumu (11 Nisan)
818    İmam Ali Rıza’nın Şehadeti
827    İmam Ali Naki’nin doğumu
835    İmam Muhammed Taki’nin şehadeti
846    İmam Hasan Askeri’nin doğumu
858    Hallac-ı Mansur’un Doğumu
868    İmam Ali Naki’nin şehadeti
869    İmam Muhammed Mehdi’nin doğumu
922    Hallac-ı Mansur’un Bağdat’ta işkence ile katledilmesi (26 Mart)
1123    Rübaileri ile tanınan Hayyam’ın Hakka yürümesi (1132)
1150    Tac’ül-Arifin Seyyid Ebu’l-Vefa’nın Hakka yürümesi
1167    Piri Türkistan diye tanınan Hoca Ahmet Yesevi’nin Hakka yürümesi
1219    Moğol İstilasının başlaması ve Anadolu’ya doğru Derviş Göçleri
1240    Babailer isyanı
1240    Baba İlyas-ı Horasani’nin Hakka yürümesi
1240    Baba İshak’ın Hakka yürümesi
1240    Ayn’üd-Devle’nin Hakka yürümesi
1240    Emirci Sultan’ın Hakka yürümesi
1252    Safevi soyunun ceddi Şeyh Safiyüddin Erdebil civarında doğuyor.
1290    Baba İlyas-ı Horasani’nin oğlu Muhlis Paşa’nın Hakka yürümesi
1293    Sarı Saltık’ın Hakka yürümesi
1307    Barak Baba’nın Öldürülmesi
1326    Şeyh Edebali’nin Hakka yürümesi
1335    Safevi soyunun ceddi Şeyh Safiyüddinin Hakka yürümesi
1360    Elvan Çelebi’nin Hakka yürümesi
1393    Hurufilik’in kurucusu Esterabadlı Fazlullah’ın Hakka yürümesi
1403    Seyyid Nesimi’nin katledilmesi
1441    Rasul Bali’nin Hakka yürümesi (doğ.1361)
1447    Safevi soyundan Şeyh İbrahim’in Hakka yürümesi ve kardeşi Şeyh Cüneyt’in tarikat reisi olması
1460    Şeyh Cüneyt’in Hakka yürümesi
1487    Şah İsmail’in Erdebil’de doğması (17 Temmuz)
1488    Şah İsmail’in Babası Şeyh Haydar’ın Hakka yürümesi(9 Temmuz)
1502    Şah İsmail’in İran’da Şah ünvanını alması
1511    Şahkulu Baba Tekeli Ayaklanması (9 Nisan)
1514    Çaldıran’da Osmanlı-Safevi Savaşı ve Safevi Ordusu’nun yenilmesi
1516    Balım Sultan’ın Hakka yürümesi (doğ.1473)
1524    Şah İsmail’in Hakka yürümesi (5 Mayıs)
1548    İskender Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ. 1512)
1555    Fuzuli’nin Hakka yürümesi
1569    Sersem Ali Dedebaba’nın Hakka yürümesi.(Posta oturuşu.1551)Süre:19yıl
1569    Elhac Ahmed Ali Dede (Dedebaba) Hakka yürümesi(p.o. 1569) S.1yıl
1569    Yusuf Bali Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1516)
1581    Bektaş Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1544)
1588    Resul Bali Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1546)
1596    Abdullah Baba(Dimetokalı Ak Abdullah Baba)(Dedebaba) Hakka yürümesi (p.o.1569) S.27yıl
1604    Mürsel Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1551)
1607    Hasan Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1563)
1628    Dimetokalı Karar Halil Baba (Dedebaba)Hakka yürümesi(p.o.1596)S.33yıl
1632    Bektaş Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1566)
1646    Kasım Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1578)
1649    Dimetokalı Elhac Vahdeti Dedebaba’nın Hakka yürümesi (p.o.1628)S.22yıl
1656    Yusuf Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1582)
1667    Zülfikar Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1605)
1674    Hüseyin Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1609)
1675    Elhac seyyid Mustafa Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1649)S.26yıl
1685    Abdülkadir Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1628)
1689    Birecikli Seyyid İbrahim Agahi Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1675)S.15yıl
1714    Urfalı Es-Seyyid Halil İbrahim Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1689)S.26yıl
1730    Murtaza Ali Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1646)
1736    Serezli Hacı Hasan Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1714)S.22yıl
1759    Kırımlı Hanzade Mehmet Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1736)S.24yıl
1783    Dimetokalı Seyyid Kara Ali Dedebaba’nın Hakka yürümesi (p.o.1759) S.25yıl
1790    Sinoplu Seyyid Hasan Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1783)S.7yıl
1799    Horasanlı Hacı Mehmet Nuri Dedebaba’nın Hakka yürümesi (p.o.1790) S.9yıl
1803    Abdüllatif Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1724)
1813    Kalacıklı Seyyid Halil Hakii Dedebaba’nın Hakka yürümesi (p.o.1799) S.15yıl
1824    Feyzullah Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1742)
1826    Yeniçeri Ordusunun Kaldırılması ve Yeniçeri-Bektaşi kıyımı
1827    II. Mahmut tarafından türbeler dışındaki tüm külliye binalarının yıktırılarak Hacıbektaş Dergahı’na Cami yaptırılması
1828    Veliyettin Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1772)
1834    Sivaslı Mehmet Nebi Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1813)S.21yıl
1835    Merzifonlu Hacı İbrahim Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1834)S.1yıl
1846    Vidinli Seyyid hacı Mahmud Dedebaba’nın Hakka yürümesi (p.o.1835) S.12yıl
1848    Sofyalı Saatçi Ali Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1846)S.2yıl
1849    Çorumlu Seyyid Hasan Dedebaba’nın Hakka yürümesi(1848)S.1yıl
1868    Yanbolulu Elhac Ali Turabi Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1849)S.19yıl
1871    Ali Celalettin Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1808)
1874    Selanikli Hacı Hasan Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1868)S.6yıl
1878    Feyzullah Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1811)
1879    Konyalı Perişan Hafız Ali Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1874)S.6yıl
1894    Aşık Veysel’in Doğması (25 Ekim)
1897    Malatyalı Hacı Mehmet Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.?)S.?
1907    Elhac Mehmed Ali Hilmi Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1879)S.28yıl
1913    Hacı Feyzullah Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1897)S.7yıl vekaleten,9yıl asaleten
1919    Mustafa Kemal Paşa’nın Kurtuluş Savaşı için destek sağlamak üzere Hacıbektaş’ı ziyareti(23 Aralık)
1921    Koçgiri Ayaklanması (6 Mart)
1921    A. Cemalettin Çelebi’nin Hakka yürümesi (doğ.1862)
1931    Sivas’ta Halk Şairleri Bayramı (5 Kasım)
1937    Dersim Olayları’nın başlaması
1937    Dersim İsyanı’nın Lideri Seyit Rıza’nın İdamı (15 Kasım)
1940    Hacıbektaş Dergahı’nın son Çelebisi Veliyettin Efendi’nin Hakka yürümesi (31 Mayıs)
1941    Salih Niyazi Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1913)S.17yıl Türkiye’de,11yıl Arnavutlukta =28yıl
1949    Rıza Tevfik Bölükbaşı’nın Hakka yürümesi (30 Aralık)
1958    Hacıbektaş Dergahı’nın Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce onarıma başlanması
1960    Ali Naci Baykal Dedebaba’nın Hakka yürümesi(p.o.1930)S.11yıl vekaleten,19yıl asaleten=30yıl
1964    Hacıbektaş Dergahı’nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı bir müze olarak açılması (16 Ağustos)
1966    Birlik Partisi’nin Kurulması (17 Ekim)
1978    Kahramanmaraş Olayları
1980    Çorum olaylarının başlaması (4 Temmuz)
1983    Feyzullah Çınar’In Hakka yürümesi (24 Ekim)
1983    Aşık Daimi’nin Hakka yürümesi (18 Nisan )
1989    Meluli Baba’nın Hakka yürümesi (14 Kasım)
1993    Sivas Katliamı (2 Temmuz)
1994    Feyzullah Ulusoy’un Hakka yürümesi (18 Mart)
1994    Karacaahmet Sultan Cemevi’nin İstanbul Belediyesince yıkılması (7 Eylül)
1995    Gazi Mahallesi Olayları (12 Mart)
1995    Detroit Bektaşi Dergahı kurucusu Recep Baba’nın Hakka yürümesi (14 Eylül)

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.

Check Also

ALİ’ YE BAĞLI

Bizim erkanımız, bizim yolumuzAllah bir Muhammet, Ali’ye bağlıSer çeşmeden sunulmuştur dol…